Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate. blisko

Rozszerzenie pliku Szukaj

.wpl Rozszerzenie pliku

Twórca programu: Microsoft Corporation
Typ pliku: Windows Media Player Playlist
Jesteś tu, bo masz plik, który ma rozszerzenie kończące się .wpl. Pliki z rozszerzeniem .wpl może być uruchomiony tylko przez niektóre aplikacje. Jest możliwe, że .wpl plików są pliki z danymi, a nie dokumenty lub nośniki, co oznacza, że ​​nie powinno się w nie oglądać w ogóle.

to, co jest .wpl plik?

Microsoft Windows Media Player 9 i nowsze wersje wykorzystują pliki w formacie WPL jako pliki odtwarzania zapisanych przez użytkowników na ich zbiorów wideo i audio. Te .wpl pliki mogą być również otwarty i używany przez Nullsoft Winamp Media Player w wersji 5.6 aplikacji, jak i programu Roxio Creator 2012. Znany również jako pliki listy odtwarzania Windows Media Player, te .wpl pliki są odniesienia przez Microsoft Windows Media Player lub innych odtwarzaczy multimedialnych z obsługą plików WPL jak dane odniesienia, gdy użytkownicy otwierają te odtwarzania plików i rozpocząć przeglądanie zawartości przechowywanej w nim. Tylko przez odniesienie do danych przechowywanych w tych plikach WPL i nie ładuje do wniosku filmy i pliki audio zawarte w powiązanych plików listy odtwarzania, to zapewnia, że ​​system i aplikacja odtwarzacz multimedialny ma wystarczającej ilości pamięci RAM i zasoby pamięci OS. Informacje zawarte w tych plikach WPL są tylko miejsca w katalogu lub ścieżki do plików audio, wideo i treści wybranej przez twórcę .wpl pliku, więc aplikacji Odtwarzacz multimedialny umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie i odtwarzanie wideo i audio z ich katalogu lokalizacje.

jak otworzyć .wpl plik?

Uruchom .wpl plik, lub dowolny inny plik na komputerze, klikając dwukrotnie go. Jeśli Twoje skojarzenia plików są ustawione prawidłowo, aplikacja, która jest przeznaczona, aby otworzyć .wpl Plik będzie go otworzyć. Jest to możliwe, może być konieczne, aby pobrać lub zakupić prawidłowego stosowania. Możliwe jest również, że masz poprawną aplikację na komputerze, ale .wpl pliki nie są jeszcze połączone ze sobą. W tym przypadku, przy próbie otwarcia .wpl plik, można powiedzieć aplikacji systemu Windows, który jest właściwa dla tego pliku. Od tego czasu, otwierając .wpl Plik zostanie otwarty prawidłowego stosowania. Kliknij tutaj, aby naprawić błędy stowarzyszeniu .wpl plików

aplikacje, które otwierają .wpl plik

Microsoft Windows Media Player

Microsoft Windows Media Player

Windows Media Player Playlist (WPL) is a computer file format that keeps multimedia playlists for video and audio collections. It is an owned file format utilized in Microsoft Windows Media Player versions 9 to 12. The fundamentals of WPL files are represented in XML format. These .WPL files can be accessed and utilized by the Nullsoft Winamp Media Player 5.6 application version as well as the Roxio Creator 2012 program. WPL files are also known as Windows Media Player playlist files, which are indicated by the Microsoft Windows Media Player or the other media players with support for WPL files as reference data when users open these playlist files and begin to access the content stored in it. The top-level aspect specifies that the file's elements go after the Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) structure. The information contained in these WPL files are directory locations to the video files and audio content chose by the creator of the .WPL file, this enables the media player application to quickly and easily find and play the video and audio content from their directory locations.
Nullsoft Winamp Media Player 5.6 with WinAHX plug-in

Nullsoft Winamp Media Player 5.6 with WinAHX plug-in

Winamp Media Player 5.6 is very powerful media player and management software itself because it serves as a great tool for users to not only play their favorite music but also to organize them in one library. It is equipped with all the good features that users are likely to look for in a media player. Plus, additional features can also be added when plug-ins are added. The Nullsoft Winamp Media Player 5.6 with WinAHX plug-in is Winamp with added features already because of the WinAHX plug-in. This plug-in exclusively works as a winamp plug-in. It is actually a small payer for the songs created in AHX 1.x/2.x. This plug-in features a hundred percent playback accuracy, very low usage for CPU, as well as it features the best AHX tunes available. With this, once this plug-in is added to Winamp, Winamp also gets the features and added abilities present in this plug-in. With this plug-in, it is already possible to play AHX songs using Winamp.

--
Nullsoft Winamp Media Player 5.6 with ACM Plug-in

Nullsoft Winamp Media Player 5.6 with ACM Plug-in

Winamp media player 5.6 was developed by the Nullsoft Company and it is a player that provides users with wide capabilities when it comes to organizing and playing their media files. Aside from the variety of features that this player contains and what users can do with this player, Winamp can also come with different plug-ins such as the ACM plug-in. The Winamp Media Player 5.6 with ACM plug-in works just like a normal Winamp player but the ACM plug-in provides additional capabilities for the Winamp player. If the mere Winamp media player 5.6 allows users to play and organize music files and video files, with the ACM plug-in, users can play ACM files that are found in Interplay games. This means that it is possible to associate Winamp with Interplay games already. All the ACM files contained in the Interplay games can be played using the Winamp Media Player 5.6 with the ACM plug-in.

Słowo ostrzeżenia

Uważaj, aby nie zmienić nazwę rozszerzenia na .wpl plików, ani żadnych innych plików. To nie będzie zmienić typ pliku. Tylko specjalne oprogramowanie do konwersji można zmienić plik z jednego pliku do drugiego.

co to jest rozszerzenie pliku?

Rozszerzenie pliku to zestaw trzech lub czterech znaków na końcu nazwy pliku, w tym przypadku, .wpl. Rozszerzenia powiedzieć, jaki typ pliku jest to, i powiedz programy systemu Windows, co może go otworzyć. Okna często kojarzy program domyślny dla każdego rozszerzenia pliku, tak, że po dwukrotnym kliknięciu pliku, program uruchomi się automatycznie. Gdy program nie jest już na komputerze, można czasami pojawia się błąd przy próbie otwarcia pliku skojarzonego.
POPRAWKA BŁĘDÓW STOWARZYSZENIA PLIKU .wpl

Znajdź i napraw błędy plików, problemy z rejestrem i przywróć optymalną wydajność komputera szybko, łatwo i bezpiecznie.

Próbować Registry Reviver® Darmowy.

Rozpocznij pobieranie

komentarza

Napraw teraz rozszerzenie pliku .wpl
Znajdź i napraw błędy skojarzeń plików, które uniemożliwią otwieranie tego typu plików na komputerze.
Rozpocznij teraz napraw
Zainstaluj Registry Reviver®
Registry Reviver
Jesteś pewny?
Napraw problemy z rozszerzeniami plików na komputerze.

Zainstaluj i wypróbuj Registry Reviver dla Free!

Tylko dzisiaj
Zaoszczędź 80%
W pakiecie z okazji Czarnego Piątku
Cztery niesamowite produkty, jedna niska cena! Optymalizuj, naprawiaj i ulepszaj Twój komputer jednym kliknięciem!

SPIESZYĆ SIĘ! Ta umowa wygasa za...

00
godzina
:
00
minuta
:
00
druga