เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

หาคำตอบจากเรา
ชุมชนของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

การพิมพ์คำ doc และ PDF แต่กระดาษเปล่าที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์ HP ของฉัน


ถามโดย
Jason Brooke
2018/11/26 13:02
0 ไม่ชอบมัน
มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พยายามวันนี้ถึงการสนับสนุน hp และได้ลิงค์เว็บไซต์นี้ โปรดช่วยฉันเป็นฉันซื้อมัน 4 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น.
ระบบปฏิบัติการ:
Windows 10
ตอบคำถามนี้
คำตอบที่ดีที่สุด

 
ตอบโดย
Lokesh Yadav
2018/12/01 09:27
สวัสดีเจสัน,

เครื่องพิมพ์ทำงานได้ แต่เครื่องพิมพ์ไม่มีสีดำหรือหมึกพิมพ์หรือหน้ากระดาษว่างหรือมีหมึกเหลือน้อยมาก
ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ใช้เฉพาะตลับหมึก HP ของแท้เท่านั้น นอกจากนี้คุณสามารถนำตลับหมึกสีดำออกเพื่อพิมพ์เฉพาะกับตลับหมึกสามสีแทนตลับหมึกเปล่าหรือชำรุดหรือทำความสะอาดหัวพิมพ์

แนวทางที่หนึ่ง: ใช้ตลับหมึก HP ของแท้
HP ขอแนะนำให้ใช้หมึก HP แท้หรือวัสดุสิ้นเปลืองของหมึก HP ไม่สามารถรับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือเติมหมึกได้ หากคุณไม่ได้ใช้ตลับหมึก HP ของแท้ขั้นตอนในเอกสารนี้อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของตลับหมึกให้ไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
ซื้อตลับหมึกทดแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นจาก HP Store หรือร้านค้าปลีกในพื้นที่

แนวทางที่สอง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณแล้วเปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์และเปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ
บันทึก:
ตัวบ่งชี้ระดับหมึกและตัวบ่งชี้ให้ประมาณการสำหรับวัตถุประสงค์ในการวางแผนเท่านั้น เมื่อตัวบ่งชี้แสดงระดับหมึกต่ำควรพิจารณาให้มีตลับหมึกทดแทนที่พร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการพิมพ์ที่เป็นไปได้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกจนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะไม่สามารถยอมรับได้
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. แตะปุ่ม ( ) ติดกับไอคอนตั้งค่า ( ) ที่มุมล่างซ้ายของแผงควบคุม
 3. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Tools จากนั้นกด OK
 4. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือกระดับหมึกโดยประมาณแล้วแตะตกลง
  ภาพ: ภาพระดับหมึกโดยประมาณที่แสดงตลับหมึกเต็ม
  ภาพ: ระดับหมึกโดยประมาณ
 • หากตลับหมึกไม่มีหมึกเหลือน้อย คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ตลับหมึก อีกต่อไป ไปที่โซลูชันถัดไป
 • หากตลับหมึกมีหมึกเหลือน้อย ให้ทำขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยน ตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยหรือเปล่า

 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่มเปิด / ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาช่องตลับหมึก รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานและเงียบก่อนดำเนินการต่อ ภาพ: เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 4. ค่อยๆกดตลับหมึกเพื่อปลดออกจากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง ภาพ: ถอดตลับหมึกออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกออก
  ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก ยังไม่ได้เทปตลับใหม่ การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้มีการอุดตันหมึกและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ไม่ดี
  รูปภาพ: อย่าสัมผัสที่หน้าสัมผัสหรือหัวฉีด
  ภาพ: อย่าสัมผัสที่สัมผัสหรือหัวฉีด
 5. นำตลับใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์จากนั้นดึงแถบดึงออกเพื่อนำเทปพลาสติกออก
  ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก ยังไม่ได้เทปตลับใหม่ การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้มีการอุดตันหมึกและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ไม่ดี
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติกออก
 6. ถือตลับหมึกโดยด้านที่มีหัวฉีดไปทางเครื่องพิมพ์จากนั้นให้ใส่ตลับหมึกลงในช่องที่มีรหัสสีจนกว่าล็อคเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอนบนตลับหมึกตรงกับไอคอนบนสล็อต
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกสีดำลงในช่องด้านขวา
  • ดันตลับหมึกไปข้างหน้าในช่องจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  • ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่นถ้าจำเป็น
  • ปิดฝาช่องตลับหมึก
  • ขั้นตอนที่ 3: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

   ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งตลับหมึก
   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และกระดาษถูกโหลด
   2. แตะปุ่ม ( ) ติดกับไอคอนตั้งค่า ( ) ที่มุมล่างซ้ายของแผงควบคุม
   3. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Tools จากนั้นกด OK
   4. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Align Printer จากนั้นกด OK เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าจัดเรียง
   5. ยกฝาเครื่องพิมพ์ขึ้น
   6. วางหน้าจัดตำแหน่งโดยให้ด้านที่พิมพ์ลงที่มุมขวาด้านหน้าของกระจกสแกนเนอร์ ดูคู่มือที่สลักติดกับกระจกสแกนเนอร์เพื่อช่วยในการโหลดหน้าจัดตำแหน่ง
   7. ปิดฝาแล้วกด OK เพื่อสิ้นสุดการจัดตำแหน่ง
   8. รอขณะที่เครื่องพิมพ์สแกนแผ่นจัดตำแหน่งและเสร็จสิ้นกระบวนการจัดตำแหน่ง

แนวทางที่สาม: ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการทำความสะอาดหัวพิมพ์

หากคุณมีปัญหาในการพิมพ์อาจทำให้หัวพิมพ์อุดตันได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. แตะปุ่ม ( ) ติดกับไอคอนตั้งค่า ( ) ที่มุมล่างซ้ายของแผงควบคุม
 3. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Tools จากนั้นกด OK
 4. แตะปุ่มลูกศรขวา ( ) เพื่อเลือก Clean Printhead จากนั้นกด OK เครื่องพิมพ์เริ่มกระบวนการทำความสะอาด
  หมายเหตุ: เสียงเครื่องกลในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดเป็นเรื่องปกติ หน้าทดสอบจะพิมพ์เมื่อกระบวนการทำความสะอาดเสร็จสิ้น
 5. ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์จากหน้าทดสอบหัวพิมพ์ หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับให้ทำตามคำแนะนำเพื่อเรียกใช้การทำความสะอาดระดับที่สอง คุณอาจจำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์หลายครั้งเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด

วิธีแก้ปัญหา: พิมพ์ในโหมดสำรองข้อมูล

หากคุณต้องการพิมพ์ได้ทันทีและคุณภาพของงานพิมพ์ก็ไม่เป็นปัญหาคุณสามารถพิมพ์ในโหมดสำรองได้
หากคุณไม่มีตลับหมึกทดแทนคุณยังสามารถพิมพ์ในโหมดสำรองข้อมูลหมึก เพียงนำตลับที่มีปัญหาออกแล้วพิมพ์ด้วยตลับที่เหลืออยู่
 • หากคุณนำตลับหมึกสามสีออกการพิมพ์จะอยู่ในโทนสีเทา
 • หากคุณถอดตลับหมึกสีดำหรือภาพออกเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ภาพช้าๆและสีของงานพิมพ์อาจแตกต่างออกไป
ฉันหวังว่านี่จะช่วยได้.

ความนับถือ,
Lokesh


ยกเลิก

ไม่มีคำตอบที่ยัง

ยินดีต้อนรับสู่ Reviversoft Answers
คำตอบของ ReviverSoft เป็นสถานที่ที่จะถามคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและมีมันตอบโดยชุมชนผู้เชี่ยวชาญ
โพสต์คำถามของคุณ
ถามคำถามของคุณไปยังชุมชนในขณะนี้
คำถามที่คล้ายกัน
Problemet skjedde เนินการจับเวลามาแล้ว, etter ที่ jeg hadde jobbet med filen Filen เอ้อpåแคลิฟอร์เนีย 13 หมู่ hadde akkurat lagret filen และ krysset คำยูทาห์ skulle sende filen กว่า mail, ผู้ชายดา jeg trykket "แทรกแฟ้ม" i hotmail, Fant jeg ikke filen kan ikke Finne ถ้ำเนิน Plass, hverken หรือสปอตไล med ฉัน finder Ser ikke ยูทาห์ส้มถ้ำที่ตั้งอยู่påนาทีแม็ฉัน det เฮเลเติมสิน
คำตอบ VIEW
9
แสดงคำถามเต็ม
несъмзабелязалдаесвързаносинсталациятанапрограма.Правимигоотскоро
คำตอบ VIEW
2
แสดงคำถามเต็ม
แรกของทั้งหมดที่ผมสแกนด้วยไดร์เวอร์ Reviver และพบ 2 อุปกรณ์ที่จำเป็นของการปรับปรุง ดังนั้นฉันปรับปรุงการติดตั้งและเริ่มต้นใหม่ตามที่กล่าวว่า หลังจากนั้นฉันได้ไม่มีเสียงฉันต้องการที่จะไปที่การควบคุมระดับเสียงและก็กล่าวว่าปัญหาการผสม ผมไปทำงาน Sevices ect และตรวจสอบคุณสมบัติของทุกคนเท่าที่ควร นอกจากนี้เมื่อฉันกดปุ่ม HP บน (ที่มีสีฟ้า) และพยายามที่จะควบคุมปริมาณก็ไม่ได้เพิ่มหรือลดได้เช่นกันในขณะที่ปุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำงาน
คำตอบ VIEW
3
แสดงคำถามเต็ม
มีปัญหากับพีซีของคุณหรือไม่?
ทำการสแกนพีซีฟรีโดยใช้ Driver Reviver ตอนนี้
ดาวน์โหลด
เริ่มการสแกนฟรี