เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.asp นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Microsoft Corporation
ประเภทไฟล์: Active Server Page File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .asp. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .asp สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .asp ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .asp ไฟล์

ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานหน้าเป็นเอกสารเว็บที่สามารถมีรหัส HTML, ข้อความ, กราฟิกและ XML เนื้อหา ซึ่งหมายความว่าหน้าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานเหล่านี้จะบูรณาการกับไบนารีข้อความและ XML ตามข้อกำหนดการจัดรูปแบบ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานหน้าถูกสร้างขึ้นโดยไมโครซอฟท์ IIS (Internet Information Services) โปรแกรมที่ได้รับการแบบบูรณาการกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์หน้า add-on และเครื่องยนต์หน้าเซิร์ฟเวอร์ใช้งานเป็นที่รู้จักกันเป็นเครื่องมือการเขียนสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกที่ได้รับการพัฒนา โดยไมโครซอฟท์ เหล่านี้หน้าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจะดำเนินการกับแหล่งรวบรวมรหัสและการเข้ารหัสข้อมูลมาตรฐานที่ใช้โดยโปรแกรมประยุกต์ของ IIS Microsoft และเครื่องยนต์หน้าเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน add-on ในการจัดเก็บเนื้อหาในรูปแบบไฟล์ ASP และผนวก .asp นามสกุลเหล่านี้ ไฟล์เว็บ

วิธีการเปิด .asp ไฟล์

เปิดตัว .asp แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .asp แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .asp ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .asp ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .asp แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .asp ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .asp ไฟล์

Opera Web browser

Opera Web browser

The Opera Web browser is a popular Web browser developed by Opera Software. This browser works just like what other browsers do and that is to display Web sites, manage contacts, download files, send and receive emails, chat on IRC, as well as read Web feeds. Opera features a lot of user-friendly features such as tabbed browsing wherein the user can browse multiple sites in one window. It also features ad blocking and fraud protection that allows users to enjoy browsing without annoying ads popping up when they are not wanted as well as allows users to be protected from fraud and spam. Opera also allows users to download files from the Internet though the BitTorrent client as well as it is complete with a mail client and IRC chat for email messaging and instant messaging. This browser is also equipped with a speed dial feature and this provides users convenience when it comes to adding unlimited pages in thumbnail form so that when users open a new tab, he or she can just click on the thumbnail corresponding the website he or she wants to visit without having to enter the full URL on the address bar.
IBM Rich Text Editor

IBM Rich Text Editor

Rich Text Editor is the default document editor in IBM Lotus Quickr application. It is a lightweight text-editing feature that productively functions for saving and editing of documents. The default key sequences used in Rich Text Editor are: [ctrl+shift+M] for lauch detached toolbar, [ctrl+shift+H] for launch help, [ctrl+shift+P] for lauch image insert, [ctrl+shift+G] for launch text color chooser, [ctrl+shift+J] for lauch background color chooser and [ctrl+shift+T] for launch table insert. These default key command sequences are configurable by the administrator. To customize the key commands, edit the file “KeySequences.properties” in the “quickr_server_root/shared/app/com/ibm/wps/odc/editors” directory. You have to restart your server for the changes to take effect after editing the commands. When saving a document you created using Rich Text Editor in Firefox browser, you should click OK when the warning window pops up with the message “Click OK to continue” to save the document. Do not click X. Some troubleshooting guidelines for using Rich Text Editor include Arabic language editing> the cursor goes to the left when pressing space key. Another is when Rich Text Editor is not the default text editor. For this, you have to configure a browser to launch an alternative text editing application automatically. Without configuration, you need to save the file to local computer for editing. Pop-up blockers prevent documents from being saved in the Rich Text Editor. You need to add the host site to your list of sites allowing pop-ups before opening the document in Rich Text Editor. There is a limitation with the Find and Replace function when using Rich Text Editor in Firefox browser. To Match whole words when searching for content is not available. It is only available in other browsers. When you are currently working on a document in Rich Text Editor and the server or browser abruptly closes, you may recover the file from the temporary storage if your document has already been saved previosuly. The path is similar to this: app_server_root\profiles\Profile_Name\temp\server_cell_name\server_type\odc\RichTextEditor.war\cds\Session_Id\Filename.ort
Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Dreamweaver CS6 is a Web design or Web editor software that is bundled with a variety of features to make website designing quick, easy and creative. Users can edit websites that are HTML based without hassles as its interface is easy to manage and use. This enables the quick and effortless addition of audios and videos, as well as other HTML5 elements. The new Fluid Grid Layout (CSS3 based) is an additional feature intended for cross platform compatibility or in simpler terms, layouts are easily created. Other than these, you can transfer files with its integrated FTP engine with efficiency and fast processing, import compositions made from Adobe’s Edge Animate to provide charm and animation to Web pages. It is also designed to be HiDPI compatible to support any devices with retina displays. This program also allows a preview (Multi-Screen Preview) of edited or supposed finished Web design before making a final publish on the Web.
Microsoft Visual Web Developer

Microsoft Visual Web Developer

Microsoft Visual Web Developer is a freeware tool for creating and working with ASP.NET Web applications or simply called Web sites, in a range of configurations. It permits developers to weigh up the Web development and editing capabilities of the other Visual Studio 2005/2008/2010 editions for free. It has a “What You See Is What You Get” interface, enhanced HTML and code editors, drag-and-drop down user interface designer, database explorer, and integrated, design-time validation for standards. Although, Visual Studio 2005 lacks some features, such as the Accessibility Checker, the capability to make standalone Class Library Projects, the extensibility support needed to load third-party add-ins, macros and some other features, the Visual Studio 2008 Express Web Developer SP1 supports both class library and Web Application projects, which were not maintained in Visual Studio 2005 Express. It also includes a new integrated HTML designer based on Microsoft Expression Web but the ability to publish self-developed websites is not present in this edition.
ES-Computing EditPlus

ES-Computing EditPlus

EditPlus is developed by ES-Computing designed for editing Internet-ready text, HTML, PHP, Java and Hex Viewer for Windows. The program supports customizable syntax highlighting and allowing you to create your own syntax file to support other programming languages. It has seamless Web browser that enables you to preview the content of your HTML document or Java applet without leaving the editor. It lets you activate your URL and email addresses by clicking F8 or 'Ctrl + double-click'. You can also display files in Hex mode using the Hex viewer. The program also supports fast and convenient code folding and inserts common HTML tags quickly and easily using the HTML Toolbar. It has also an Auto completion which changes a short abbreviation into a complete string; Cliptext Window where you can customize or create your own cliptext file; and other features like customizable keyboard shortcuts, spell checker, multipe undo/redo, powerful search and replace, column selection, ruler and line number.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .asp ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .asp. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FIX .asp ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ FILE ASSOCIATION

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

ตอนนี้ Fix .asp File Extension
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®
Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%