เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.aw นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Microsoft Corporation
ประเภทไฟล์: Answer Wizard File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .aw. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .aw สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .aw ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .aw ไฟล์

คำตอบตัวช่วยสร้างไฟล์เป็นไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน .aw รูปแบบโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ตอบซอฟแวร์ตัวช่วยสร้างการสร้างจะใช้ในการสร้างไฟล์ AW เหล่านี้และโปรแกรมนี้ยังสามารถติดตั้งและใช้ในการเปิดเหล่านี้ .aw ไฟล์ ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถใช้ในการแก้ไขเนื้อหาที่เก็บไว้ในแฟ้ม AW ข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้ม AW เหล่านี้จะถูกอ้างอิงโดยตอบ Microsoft Windows ตัวช่วยสร้างการสร้างแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าสู่ชุดของคำหลักในคุณลักษณะการค้นหาแบบบูรณาการเข้าไปช่วยเหลือแอปเพล็เอกสารของโปรแกรมที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซอฟแวร์ Builder ตอบ Microsoft ตั้งไฟล์ AW ที่เกี่ยวข้องในกรณีเหล่านี้จะอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาที่ป้อนโดยผู้ใช้ ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ในการสร้างความช่วยเหลือเนื้อหาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลความช่วยเหลือที่มีอยู่ของการใช้งานไมโครซอฟท์ ข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ต่อท้ายด้วย .aw ขยายอาจมีคำหลักที่จัดทำดัชนีและช่วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเหล่านั้น Microsoft Word 2010 โปรแกรมประมวลผลคำและซอฟต์แวร์สเปรดชีต Microsoft Excel 2010 สามารถใช้ในการเปิดและดูเนื้อหาของไฟล์ AW เหล่านี้ระหว่างโปรแกรม Microsoft อื่น ๆ

วิธีการเปิด .aw ไฟล์

เปิดตัว .aw แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .aw แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .aw ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .aw ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .aw แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .aw ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .aw ไฟล์

Answer Wizard

Answer Wizard

Answer Wizard is a software that answers inquiries from using Office Assistant on Microsoft Office of later versions of Windows operating system. It is considered as an intelligence engine which is helpful and reliable to users of Microsoft Office on XP, particularly the Office Assistant tool. It simply answers any questions or inquiries regarding how to use Microsoft Office. Sometimes, Answer Wizard is not accurate in providing answers to inquiries but a separate software called Answer Wizard Builder is available for download but only for Windows XP. This program allows a user to create his own content or answers of Answer Wizard to address specific questions or inquiries. However, this only becomes handy if there are particular things required for employees in a business or company or a group of users in an organization. So, all computers in a room of a company office, business office or an organization office need to have the Answer Wizard Builder, if there is a need to have customized answers and inquiries for all users.
Microsoft Windows Help

Microsoft Windows Help

Microsoft WinHelp is an owned format by Microsoft Corporation. It was designed for online help files that can be showed by the Microsoft Help browser winhelp.exe or winhlp32.exe. The file format is supported on Rich Text Format (RTF). It remained a well known Help platform from Windows 3.0 platform thru Windows XP. WinHelp was omitted in Windows Vista to discourage software developers from using the out of date format and encourage use of newer help formats. A WinHelp file has an .hlp extension. It can be accompanied by an optional table of contents (.cnt) file if the help developer created one. When Windows accesses a WinHelp file, it creates a .gid file in the same directory, having information about the .hlp file such as the window size and location. When the user clicks the "Find" tab and enables keyword indexing, Windows generates an index file with an .fts (full text search) extension.
MS Windows OS

MS Windows OS

Microsoft Windows is a succession of graphical interface operating systems developed, marketed, and sold by Microsoft Corporation. The company introduced an operating environment named Windows as an add-on to MS-DOS in response to the growing interest in graphical user interfaces (GUIs), on November 20, 1985. The most recent client version of Windows is Windows 7; the most recent server version is Windows Server 2012; the most recent mobile version is Windows Phone 7.5. An operating system (OS) is a compilation of software that manages computer hardware resources and gives common services for computer programs. It is a very significant component of the system software in a computer system. Application programs need an operating system to function. It can be sorted out by technology, licensing, ownership, working state, usage, and by many other characteristics, and it can be found on almost any device that contains a computer, from cellular phones and video game consoles to supercomputers and Web servers.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .aw ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .aw. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%