เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.dl_ นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Microsoft
ประเภทไฟล์: Compressed DLL File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .dl_. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .dl_ สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .dl_ ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .dl_ ไฟล์

แฟ้ม DLL บีบอัดจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ DL_ และติดอยู่กับ .dl_ ขยาย ไฟล์เหล่านี้ DL_ สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ MakeCab ซึ่งดำเนินการบีบอัดและมาตรฐานการเข้ารหัสที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นรูปแบบ DL_ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม Microsoft Windows ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการบีบอัดและการเข้ารหัสของ Dynamic Link Library (DLL) โมดูล ไฟล์เหล่านี้ DL_ มักจะใช้โดย Microsoft สำหรับการลดขนาดไฟล์ของโมดูล DLL ที่เก็บไว้ในดิสก์การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และโปรแกรม Microsoft Windows รหัสไวยากรณ์เฉพาะสามารถใช้ซอฟแวร์ MakeCab ในการสร้างไฟล์ DL_ การบีบอัดไฟล์ DL_ เหล่านี้ยังสามารถอำนวยความสะดวกโดยซอฟต์แวร์ MakeCab กับไวยากรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง .dl_ ขยาย .dll นามสกุลของไฟล์ DL_ เหล่านี้ ไมโครซอฟท์ขยายซอฟแวร์นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งและใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Microsoft Windows โดยใช้ระบบการดำเนินการสนับสนุนสำหรับการสร้างและการบีบอัดไฟล์ DL_ เหล่านี้

วิธีการเปิด .dl_ ไฟล์

เปิดตัว .dl_ แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .dl_ แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .dl_ ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .dl_ ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .dl_ แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .dl_ ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .dl_ ไฟล์

Microsoft Makecab

Microsoft Makecab

Microsoft Makecab is a lossless data compression tool from Microsoft Corporation. This method of filer compression allows the exact original file to be reconstructed from the compressed data. This is in contrast with the other method of file compression (lossy data compression) wherein the reconstructed file approximates the original. Important documents like source codes, executable programs, and text documents require lossless compression to avoid deviations and probable deletions from the original data. Microsoft MakeCab creates a single cabinet (.CAB or “Cabinet” files) for multiple compressed files, performs file compression across boundaries, and has a feature that allows files to span cabinets. CAB is the computer file extension that represents Microsoft compressed archive format. A feature called Folder allows MakeCab to compress into a single entity contents of several CAB files. Data compression methods allowed by the CAB file format are DEFLATE, LZX, and Quantum compression. Microsoft MakeCab supports self-extracting archives by simply concatenating EXTRACTEXE with any cabinet file.
Microsoft Expand

Microsoft Expand

Microsoft Expand is a command tool (Expand.exe) from Microsoft that is used to retrieve compressed files from distribution disks. It is a command from the recovery console that is used to extract a file or multiple files from a compressed file. The retrieved file is usually for the replacement of damaged files in the operating system. The command-line option in executing Expand follows the convention expand [-r] source [destination] [-d source.cab [-f:files]] [source.cab [-f:filesdestination]. The parameter [-r] renames the expanded files, [-d] displays the list of files in the compressed source, and [-f] specifies the .cab file for expansion. The destination for a the expanded file must be a directory and is composed of a drive letter and colon, a directory name, a file name, or a combination. Expand.exe supports opening of updates for early versions of Windows and Windows Vista, and can be used to examine updates for Windows Vista on a Windows XP or Windows Server 2003 operating system.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .dl_ ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .dl_. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%