เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.dot นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Microsoft Corporation
ประเภทไฟล์: Word Document Template File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .dot. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .dot สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .dot ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .dot ไฟล์

แฟ้มแม่แบบเอกสาร Word มีการพัฒนาโดยไมโครซอฟท์เพื่อใช้เป็นเค้าโครงหน้าแฟ้มแม่แบบของบางอย่าง Microsoft Windows โปรแกรมประมวลผลคำ เค้าโครงหน้าแฟ้มแม่แบบเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ DOT และได้รับการติดอยู่กับ .dot ขยาย ผู้ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Windows บูรณาการกับการสนับสนุนสำหรับไฟล์เหล่านี้ DOT สามารถสร้างเปิดและแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ DOT เนื้อหาของไฟล์เหล่านี้ DOT สามารถรวมคุณลักษณะการจัดรูปแบบข้อความและองค์ประกอบเค้าโครงหน้าพร้อมกับวัตถุดิจิตอลและองค์ประกอบภาพอื่น ๆ เข้ามาโดยผู้เขียนของไฟล์ DOT มีโปรแกรมประมวลผลคำที่พัฒนาสำหรับแพลตฟอร์ม Mac ที่จะดำเนินการด้วยการสนับสนุนไฟล์เหล่านี้ DOT มีและโปรแกรม Microsoft Word 2011 ซอฟแวร์เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโปรแกรมประมวลผลคำที่สามารถติดตั้งในระบบ Mac เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างเปิดและแก้ไข เนื้อหาของไฟล์เหล่า DOT ผู้ใช้ Linux สามารถในมืออื่น ๆ ติดตั้งซอฟต์แวร์ OpenOffice.org การเริ่มต้นสร้างการเปิดและการใช้ไฟล์ DOT เหล่านี้สำหรับเอกสารคำของพวกเขาและนำเสนอโครงการพัฒนา ไฟล์เหล่านี้ DOT ใช้เป็นหลักในการดำเนินการข้อความเดียวกันคุณลักษณะการจัดรูปแบบและการกำหนดค่าองค์ประกอบภาพเก็บไว้ในแฟ้ม DOT ลงในเอกสารคำใหม่

วิธีการเปิด .dot ไฟล์

เปิดตัว .dot แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .dot แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .dot ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .dot ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .dot แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .dot ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .dot ไฟล์

Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft Word is a word processor program that is packed in the Microsoft Office Suite. It is developed by Microsoft Corporation, generating a .doc file extension when the file is saved. A document file format (.doc) is a text or binary file format for saving documents on a storage media, mainly for computer use, like typing text, charts, tables, page formatting, graphs, images and other documents whose content is created and edited. Contents of these documents are printable in any sizes and are capable to open in other devices provided that its operating system is able to read DOC files. This .doc file extension has become extensive de facto standard for office documents, but it is an owned format and is not always totally supported by other word processors. A variety of programs that is able to open this type of file, and different operating systems and have installed programs that can open a 1ST file are: Microsoft Word, Microsoft Notepad, Microsoft Word, IBM Lotus WordPro, and Corel WordPerfect.
Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010 is a tool being used for word processing which is a part of the Microsoft office 2010 which was developed by Microsoft. It has improved features which aim to help its users in creating documents of skilled-quality and at the same time providing its user easier ways to access files. It was specifically designed with premium formatting tools which aid in the organization and writing of documents in an easier manner. Microsoft Word 2010 offers it users a wide variety of new and enhanced tools. It has customizable themes which aim to coordinate fonts, graphic formats as well as colours in a document. It has a wide variety of SmartArt graphics which includes several layouts in order to organize picture diagrams as well as charts. It offers an enhanced version of Find tools as well as Navigation Pane which makes it easier to search, reorganize and browse documents.
Microsoft Write

Microsoft Write

Microsoft Write (MS Write) software is a word processing application, created for earlier versions of Microsoft Windows, and has a new counterpart word processing program, the Microsoft WordPad, which is bundled with later versions of Microsoft Windows. It uses files with .wri extension as output files that are generated by the software. These files are word documents and MS Write can develop its visual presentation with the use of .wri documents where users are able to format and make layouts. Early versions of Microsoft Works application as a word processing software can be utilized to open and view the contents of .wri format. Other applications that are able to open and view .wri files are Corel WordPerfect Office X6 and some word and text editors for Microsoft Windows based system, such as Microsoft Word 2010, Microsoft Notepad, and Planamesa NeoOffice application or the so called Microsoft Word 2011 in the Mac version.
Microsoft Works

Microsoft Works

Microsoft Works is incorporated package software that was developed by Microsoft. It is less expensive, smaller, and has fewer features than Microsoft Office or other office suites. Its central functionality includes a word processor, a spreadsheet and a database management system. Newer versions have a calendar application and a dictionary while older versions included a terminal emulator. Files with WPS extension is utilized for output files of the Microsoft Works word processing application. These files are classified as text documents that can be created, saved, viewed and edited using the Microsoft Works program. Microsoft Word 2010, Microsoft Publisher 2010, Planamesa NeoOffice, and OxygenOffice Professional are some of the applications that are able to open and view the content of these WPS files. The contents of these WPS files can also be exported to other compatible word document formats. This promotes convenience and efficient document presentation, group collaboration and sharing between users of different systems and word processing applications; however, WPS document cannot be applied with macros and other formatting options available in Microsoft Word; so Microsoft discontinued support and development of the Microsoft Works application with its version 9 and the release of Microsoft Word 2010.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .dot ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .dot. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%