เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.gallery นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: SMART Technologies
ประเภทไฟล์: SMART Notebook Gallery File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .gallery. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .gallery สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .gallery ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .gallery ไฟล์

.gallery นามสกุลไฟล์ได้รับการสนับสนุนโดยการใช้งานหลายอย่างที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโปรแกรมเทคโนโลยี โปรแกรมเหล่านี้มีบางสิ่งบางอย่างจะทำอย่างไรกับการจัดการห้องเรียน เหล่านี้ .gallery ไฟล์เอกสารและพวกเขาอาจจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารภาพเนื้อหามัลติมีเดียดิจิตอลและวัสดุอื่น ๆ ที่ครูสามารถใช้สำหรับการเรียนของพวกเขา โปรแกรมเหล่านี้มาจากสมาร์ทเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพราะช่วยครูในการจัดบทเรียนของพวกเขาในการทำการนำเสนอผลงานของพวกเขาน่าสนใจมากขึ้นและการโต้ตอบเช่นเดียวกับในการช่วยเพื่อนครูของพวกเขาด้วยการแบ่งปันไฟล์ที่อาจจะช่วยให้พวกเขา ซอฟแวร์โน๊ตบุ๊คสมาร์ททำให้การสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนที่แตกต่างกันและแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่เพียง แต่สามารถได้รับการชื่นชมจากครู แต่ยังนักเรียนของพวกเขา โปรแกรมเหล่านี้สามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนรุ่นใช้กันอย่างแพร่หลายของ Microsoft Windows

วิธีการเปิด .gallery ไฟล์

เปิดตัว .gallery แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .gallery แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .gallery ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .gallery ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .gallery แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดสมาคม .gallery ไฟล์

การใช้งานที่เปิดได้ .gallery ไฟล์

Notebook Interactive viewer

Notebook Interactive viewer

The Notebook Interactive Viewer was developed by Smart Technologies, Inc. which is why it is often called SMART Notebook Interactive viewer. This software allows users to share the files they have created using their Smart notebook device to others even if they do not have the same device. This software also allows users to edit their notebook files even if they are away from their notebook device. The software features multimedia support and this feature allows users to open and view files whether they are videos, animations, widgets, Adobe Flash files, etc. The page sorter feature makes it easy for users to get a sneak peek of the files because this feature allows them to view the pages in thumbnail view. The Notebook Interactive viewer also allows writing in digital ink with the use of various colors and lines style because of its pen tool. This Notebook Interactive Viewer also supports multiple languages as well as it also runs on Windows and MAC.
SMART Technologies Notebook

SMART Technologies Notebook

Smart Technologies Notebook is a highly collaborative learning tool that is a part of Smart’s Education Software line. Smart Technologies Notebook is created to help educators make a more powerful educational tool in order to deliver the day’s lessons more effectively. The software contains all the tools necessary to present everyday lessons in a more engaging and exciting way. The software has an easy-to-use interface that makes every educator an expert when it comes to creating materials for school children. The software also provides for instant access to websites in order to make the lessons more complete and highly referenced. The internet is also a great source of images, videos, and audio files that teachers can integrate into the lessons. Furthermore, this software is made to work with a range of other products. With it, educators can easily make use of today’s hardware and software technologies in effectively handling classes.
SMART Technologies SMART Board software

SMART Technologies SMART Board software

The Smart Board software is for the exclusive use of SMART Technologies’ White Board. This is the software that makes such hardware work as effectively as designed. The software allows for the swift interaction of the White Board with other SMART products like the SMART Notebook. The software initiates the system’s touch screen capacity so users can write on the White Board with full ease. Additionally, they can drag and drop files and other relevant items into it. The software supports web surfing, saving of files, and the full support of electromagnetic pens. The software makes way for a very dynamic presentation of the lesson to the class, although it can be used for boardroom presentations as well. Use the software to show documents, videos, web pages, and other important files via an interactive screen that easily responds to your fingertips or the special White Board pen.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .gallery ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .gallery. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%