เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.ggb นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: GeoGebra
ประเภทไฟล์: GeoGebra Document
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .ggb. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .ggb สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .ggb ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .ggb ไฟล์

.ggb นามสกุลไฟล์จะถูกใช้โดยไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยใช้แอปพลิเค GeoGebra โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างจะทำอย่างไรกับหัวข้อทางคณิตศาสตร์เช่นพีชคณิตแคลคูลัสเรขาคณิต ฯลฯ โปรแกรมนี้ทางคณิตศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนเมื่อมันมาถึงสมการทางคณิตศาสตร์ที่พวกเขาหายากที่จะแก้ โปรแกรมนี้ช่วยให้พวกเขาได้อย่างง่ายดายแก้สมการและสร้างสิ่งที่กิจกรรมคณิตศาสตร์พวกเขาจะบอกให้ทำ ในเรขาคณิตโดยใช้ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้พวกเขาได้อย่างง่ายดายฝีมือเส้นมุมและภาพวาดคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย นี้จะทำให้บ้านคณิตศาสตร์เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จ ไฟล์ทั้งหมดเหล่านี้สร้างขึ้นผ่าน GeoGebra ไฟล์เรขาคณิตพีชคณิตไฟล์หรือไฟล์ใด ๆ ที่บันทึกไว้โดยใช้แอพลิเคชันใช้ .ggb นามสกุลไฟล์และดังนั้นจึงถือว่าเป็น .ggb ไฟล์ นามสกุลไฟล์นี้จะทำให้มันง่ายที่จะแสดงข้อมูลในรูปแบบทางภูมิศาสตร์ เหล่านี้ .ggb ไฟล์สามารถเปิดได้กับการใช้งานของโปรแกรม GeoGebra แต่โปรแกรมเช่น LaunchAnywhere และ Java Web Start เปิดยังสามารถเปิด .ggb ไฟล์

วิธีการเปิด .ggb ไฟล์

เปิดตัว .ggb แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .ggb แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .ggb ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .ggb ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .ggb แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .ggb ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .ggb ไฟล์

GeoGebra for MAC

GeoGebra for MAC

GeoGebra for Mac is an interactive mathematics software for free. The aim of this software is to connect numeric, geometric and algebraic representations in an interactive approach. You can construct mathematical representations using geometric objects, figures, text, animations, scripting and other functions. You can directly enter and control coordinates and equations. You can work with sliders, create plots and define points in a path or region to determine parameters. You can find perform powerful commands and look for derivatives such as sequence or root. GeoGebra constructions are built using objects, tools, functions, expressions and commands provided by the software. The main window is divided into two default views, Algebra View on the left and Graphics View on the right. Above these views are the Menubar and the Toolbar. You can place Navigation Bar below the two. You can use keyboard shortcuts to use features, or accessibility features like virtual keyboard. Menus include File, Edit, View, Options, Tools, Window and Help. There are 4 types of views: Algebra, CAS, Graphics and Spreadsheet. Dialogs include Properties, Construction, Tool Creation, Tool Manager, Redefine, Options, Export Graphics, Export Worksheet and Print Preview. You can publish your work online at GeoGebraTube. You can print your GeoGebra works together with the Construction Protocol. Your image files can be saved in different formats. GeoGebra for Mac requires PPC/INTEL, Mac OS X 10.4 or later.
GeoGebra for Linux

GeoGebra for Linux

GeoGebra is an open-source mathematics application used in schools that combines dynamic algebra, geometry and calculus. It is written in Java and available on multiple platforms. You can create dynamic constructions using the tools and objects in GeoGebra. Geometric objects include lines and axes, points and vectors, functions, curves, inequalities, conic sections and arcs. Lists of points, loci, lines, arcs, polygons, conic sections, functions, intervals and single variable equalities are called paths. Lists of other paths are paths, too. You can define the point belonging to a path using Point Command. Each point on the path has path parameter ranging from numbers 0 to 1. You use the PathParameter Command to determine this parameter. You can also define a point to a region [arc, conic, polygon, two variable inequalities] using Pointln Command or Point on Object Tool. General objects are numbers and angles, Boolean values, complex numbers, lists, matrices, images and texts. Action objects are useful in making interactive worksheets with scripting. They are: checkboxes> graphical representations of Boolean values; input boxes> text inputs for scripts; buttons> trigger scripts when clicked; comboboxes>only available in Spreadsheet View, a combination of buttons and checkboxes in Speadsheet Tab. Object properties include visibility, fixed objects that cannot be moved, deleted or redefined, filling [standard, hatch, image] and advanced features such as conditional visibility, layers and dynamic colors. There are 3 types of objects in GeoGebra: free objects> do not depend on other objects for position or value; dependend> depend on other objects; auxiliary> defined by user or created by specific tools. You can make labels and captions, change values, select and name objects, do automatic or manual animation of numbers, angles and points. Repetition of an animation cycle could be increasing, decreasing or oscillating [alternate between increasing and decreasing]. You can also do tracing and scripting using JavaScript and GGBScript.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .ggb ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .ggb. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%