Ние се стремим да локализираме нашия сайт в колкото се може повече езици, колкото е възможно, но тази страница в момента е машина за превод, използвайки Google Translate. близо

File Extension Търсене

.dne File Extension

Разработчик: Norsys Software Corporation
Тип на файла: Netica Text File
Вие сте тук, защото вие имате файл с разширение файл, завършващ в .dne. Файлове с разширението на файла .dne може да се стартира само от някои приложения. Това е възможно, че .dne файлове са файлове с данни, а не на документи или на медии, което означава, че не са пригодени за гледане на всички.

какво е .dne файл?

DNE е файлово разширение идентифицира с Netica, известен Бейс програма, която се фокусира върху медицина, екология, бизнес и инженеринг. Netica е приложение, разработено от Norsys Software Corporation и се занимава с диаграми и вярвания мрежи. Връзките между променливи могат да бъдат считани като вероятности, които са изразени в уравнения или от установените данни. По принцип, всеки отделен случай, за което има ограничен идея, Netica ще търси подходящите отговори и стойности за променливи, които се считат за неизвестни. Това от своя страна се изразява в метри и бар графики, които позволяват на потребителя да се анализира и да се извлече. Netica е способна да експресира мрежа по различни начини. Променливи, които не генерират интерес, могат да бъдат приспаднати, без да повлияят на резултата от променливите. Терминът Бейс се нарича богослов от 18-ти век и математик Томас Бейс. Той даде първата математическа лечението на нетривиални проблем на Бейс извод, който беше по-късно продължава с друг френски математик Пиер Симон Лаплас, който сега е известен като Бейс вероятностите.  

как да отворите .dne файл?

Стартиране на .dne файл, или всеки друг файл на вашия компютър, чрез двукратно щракване върху нея. Ако вашите файлови асоциации са създадени правилно, приложението, което е писано, за да отворите .dne файл ще го отворите. Това е възможно, може да се наложи да изтеглите или закупуване на правилното прилагане. Възможно е също така, че имате правилното прилагане на вашия компютър, но .dne файлове все още не са свързани с него. В този случай, когато се опитате да отворите .dne файл, можете да кажете Windows кое приложение е правилната за този файл. От този момент нататък, откриване на .dne Ще се отвори файл на правилното прилагане. Кликнете тук, за да се определи .dne файлови грешки асоцииране

приложения, които отварят .dne досие

Norsys Netica

Norsys Netica

Netica is an application created by Norsys Software Corporation and handles with diagrams and belief networks. Files having .DNE extension are identified with Netica, a known Bayesian program that focuses on medicine, ecology, business and engineering. This program is also capable of presenting a network in a variety of ways. Variables that don’t produce interest can be subtracted without affecting the result of the variables. The links between variables may be measured as probabilities which are presented in equations or from established data. Essentially, any given situation of which there is a limited idea, Netica will find for the exact answers and values for variables that are measured as unknown. This in turn is expressed in meters and bar graphs which enables the user to analyze and deduce. Bayesian is a term referred to an 18th century by a theologian and mathematician named Thomas Bayes, who gave the first mathematical solution of a nontrivial problem of Bayesian inference which was later on sustained by another French mathematician named Pierre Simon Laplace which is currently known as Bayesian probability.

една дума на предупреждение

Бъдете внимателни, да не се преименува разширението на .dne файлове, или всякакви други файлове. Това няма да промени вида на файла. Само специален софтуер за преобразуване може да се промени на файл от един тип файл в друг.

това, което е разширение на файл?

Файлово разширение е набор от три или четири знака в края на името на файла, а в този случай, .dne. Файлови разширения ви кажа какъв тип файл и да е, и да разкажат Windows какви програми може да го отвори. Windows често се асоциира програма по подразбиране за всеки файлово разширение, така че, когато щракнете двукратно върху файла, програмата се стартира автоматично. Когато тази програма вече не е на вашия компютър, можете да получите съобщение за грешка, понякога, когато се опитате да отворите файла, свързан.
FIX. ГРЕШКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ФАЙЛ

Откривайте и фиксирайте грешки при разширението на файловете, проблеми с регистъра и бързо, лесно и безопасно да възстановите оптималното представяне на компютъра.

Опитвам Registry Reviver® Безплатно.

Започни изтегляне

оставите коментар

Коригирайте файловото разширение .dne сега
Намерете и поправете грешки при асоцииране на файловете, които не позволяват този тип файлове да се отвори на вашия компютър.
Стартирайте Fix Now
Инсталирайте Registry Reviver®
Registry Reviver
Сигурен ли си?
Поправете проблеми с разширението на файла на вашия компютър.

Инсталирайте и опитайте Registry Reviver за Free!

Copyright © 2023 Corel Corporation. Всички права запазени. Условия за ползване | поверителност | Cookies
последвайте ни
Лятна разпродажба!
До 40% отстъпка

на пакет Premium Suite плюс вземете Parallels Toolbox БЕЗПЛАТНО!

Запази
40
%