Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate. blisko

Rozszerzenie pliku Szukaj

.dne Rozszerzenie pliku

Twórca programu: Norsys Software Corporation
Typ pliku: Netica Text File
Jesteś tu, bo masz plik, który ma rozszerzenie kończące się .dne. Pliki z rozszerzeniem .dne może być uruchomiony tylko przez niektóre aplikacje. Jest możliwe, że .dne plików są pliki z danymi, a nie dokumenty lub nośniki, co oznacza, że ​​nie powinno się w nie oglądać w ogóle.

to, co jest .dne plik?

DNE jest rozszerzenie oznaczone Netica, znanego Bayesa program, który koncentruje się na ekologii, medycyny, biznesu i inżynierii. Netica jest aplikacja opracowana przez Norsys Software Corporation i zajmuje się schematami i sieci przekonań. Powiązania pomiędzy zmiennymi można uznać za prawdopodobieństw, które zostały wyrażone w równaniach albo z ustalonymi danymi. Zasadniczo, każdy dany przypadek, który nie jest ograniczony pomysł, Netica będzie szukać odpowiednich odpowiedzi i wartości zmiennych, które są uważane za znane. To z kolei jest wyrażona w metrach i wykresów słupkowych, które pozwala użytkownikowi analizować i wnioskować. Netica jest zdolny do ekspresji sieci na różne sposoby. Zmienne, które nie generują odsetek można odliczyć bez wpływu na wynik zmiennych. Termin Bayesa jest skierowany do 18 wieku teologa i matematyka Thomasa Bayesa. Dał pierwszy matematycznego traktowania w nietrywialny problem Bayesa wnioskowania, którą później kontynuował inny francuski matematyk Pierre Simon Laplace nazwie, która jest obecnie znany jako Bayesa prawdopodobieństwa.  

jak otworzyć .dne plik?

Uruchom .dne plik, lub dowolny inny plik na komputerze, klikając dwukrotnie go. Jeśli Twoje skojarzenia plików są ustawione prawidłowo, aplikacja, która jest przeznaczona, aby otworzyć .dne Plik będzie go otworzyć. Jest to możliwe, może być konieczne, aby pobrać lub zakupić prawidłowego stosowania. Możliwe jest również, że masz poprawną aplikację na komputerze, ale .dne pliki nie są jeszcze połączone ze sobą. W tym przypadku, przy próbie otwarcia .dne plik, można powiedzieć aplikacji systemu Windows, który jest właściwa dla tego pliku. Od tego czasu, otwierając .dne Plik zostanie otwarty prawidłowego stosowania. Kliknij tutaj, aby naprawić błędy stowarzyszeniu .dne plików

aplikacje, które otwierają .dne plik

Norsys Netica

Norsys Netica

Netica is an application created by Norsys Software Corporation and handles with diagrams and belief networks. Files having .DNE extension are identified with Netica, a known Bayesian program that focuses on medicine, ecology, business and engineering. This program is also capable of presenting a network in a variety of ways. Variables that don’t produce interest can be subtracted without affecting the result of the variables. The links between variables may be measured as probabilities which are presented in equations or from established data. Essentially, any given situation of which there is a limited idea, Netica will find for the exact answers and values for variables that are measured as unknown. This in turn is expressed in meters and bar graphs which enables the user to analyze and deduce. Bayesian is a term referred to an 18th century by a theologian and mathematician named Thomas Bayes, who gave the first mathematical solution of a nontrivial problem of Bayesian inference which was later on sustained by another French mathematician named Pierre Simon Laplace which is currently known as Bayesian probability.

Słowo ostrzeżenia

Uważaj, aby nie zmienić nazwę rozszerzenia na .dne plików, ani żadnych innych plików. To nie będzie zmienić typ pliku. Tylko specjalne oprogramowanie do konwersji można zmienić plik z jednego pliku do drugiego.

co to jest rozszerzenie pliku?

Rozszerzenie pliku to zestaw trzech lub czterech znaków na końcu nazwy pliku, w tym przypadku, .dne. Rozszerzenia powiedzieć, jaki typ pliku jest to, i powiedz programy systemu Windows, co może go otworzyć. Okna często kojarzy program domyślny dla każdego rozszerzenia pliku, tak, że po dwukrotnym kliknięciu pliku, program uruchomi się automatycznie. Gdy program nie jest już na komputerze, można czasami pojawia się błąd przy próbie otwarcia pliku skojarzonego.
FIX .dne BŁĘDY STOWARZYSZENIA PLIKÓW

Znajdź i napraw błędy plików, problemy z rejestrem i przywróć optymalną wydajność komputera szybko, łatwo i bezpiecznie.

Próbować Registry Reviver® Darmowy.

Rozpocznij pobieranie

komentarza

Napraw teraz rozszerzenie pliku .dne
Znajdź i napraw błędy skojarzeń plików, które uniemożliwią otwieranie tego typu plików na komputerze.
Rozpocznij teraz napraw
Zainstaluj Registry Reviver®
Registry Reviver
Jesteś pewny?
Napraw problemy z rozszerzeniami plików na komputerze.

Zainstaluj i wypróbuj Registry Reviver dla Free!

Tylko dzisiaj
Zaoszczędź 80%
W pakiecie z okazji Czarnego Piątku
Cztery niesamowite produkty, jedna niska cena! Optymalizuj, naprawiaj i ulepszaj Twój komputer jednym kliknięciem!

SPIESZYĆ SIĘ! Ta umowa wygasa za...

00
godzina
:
00
minuta
:
00
druga