Snažíme se lokalizovat naše webové stránky v co největším počtu jazyků, jak je to možné, ale tato stránka je v současné době stroje přeloženy pomocí Google Translate. zavřít

Rozšíření File Search

.qrc Přípona souboru

Vývojář: Nokia
Typ souboru: Qt Resource Collection File
Jsi tady, protože máte soubor, který má příponu souboru končí v .qrc. Soubory s příponou souboru .qrc může být spuštěn pouze některých aplikací. Je možné, že .qrc jsou datové soubory, spíše než dokumenty nebo média, což znamená, že to není chtěl být viděn vůbec.

to, co je .qrc soubor?

Qt zdrojů kolekce soubor je uložen ve formátu QRC a je připevněna s příponou QRC, a je používán k aplikaci Qt a výbavy. Tyto soubory QRC jsou obecně klasifikovány jako soubor nastavení, které obsahují seznam aplikačních zdrojů, jako obrazové soubory nebo ikony v XML formátu. Jsou používány k vyhledání zdroje v svazku aplikace během spuštění. Zdroje je součástí základní struktury projektu a jsou přístupné pod stejným názvem jako mají v původní názvy, ale před dvojtečkou nebo pomocí URL s režimu QRC. QRC soubory jsou široce používány vývoj GUI programů a sestavují do binární s automatickým kódu aplikace. Nokia Qt Creator, Nokia Qt SDK, Nábřeží Computing PyQt software může být použit v operačních systémech Mac, Linux a Microsoft Windows systémy založené na Access a otevřete data uložená v těchto souborech QRC.

jak otevřít .qrc soubor?

Spuštění .qrc soubor, nebo jakýkoliv jiný soubor na vašem PC, poklepáním jej. Pokud jsou vaše asociace souborů nastaven správně, aplikace, která je možno otevřít svůj .qrc Soubor se otevře ji. Je to možné, budete muset stáhnout nebo zakoupit správnou aplikaci. Je také možné, že máte správnou aplikaci na vašem PC, ale .qrc Soubory se dosud s ním spojené. V tomto případě, když se pokusíte otevřít .qrc souboru, můžete říct, Windows, která aplikace je ten správný pro daný soubor. Od té doby, otevření .qrc Soubor se otevře správnou aplikaci. Klikněte zde pro opravu chyb asociační .qrc souborů

aplikace, které otevírají .qrc soubor

Nokia Qt Creator

Nokia Qt Creator

Qt Creator is a cross-platform C++ integrated development environment which is an element of the Qt SDK. It comprises a visual debugger and an integrated GUI layout and forms designer. It uses the C++ compiler from the GNU Compiler Collection on Linux and FreeBSD. On Windows it can utilize MinGW or MSVC with the default set up and can also use cdb when compiled from source. The editor's features include language rules highlighting and auto completion, but does not include tabs. The Qt Resource Collection File is kept in the QRC format, attached with the QRC extension, and is utilized by the Qt application and toolkit. These QRC files are generally classified as settings file that contain a list of application resources like image files or icons in XML format. They are used to establish resources in the application packed during implementation. QRC files are widely employed for the development of GUI programs and compiled into the binary with an automatic application code. The Nokia Qt Creator, Nokia Qt SDK, Riverbank Computing PyQt software can be utilized in Mac operating systems, Linux and Microsoft Windows based systems to access and open the data stored in these QRC files.
Riverbank Computing PyQt for Microsoft Windows

Riverbank Computing PyQt for Microsoft Windows

Riverbank Computing PyQt is a software which has sets of Python Bindings used in Nokia’s Qt application framework. It has two sets of bindings, the PyQT v4 that supports QT v$ and PyQT v3 that supports Qt v3 and earlier. These bindings are utilized as a set of Python modules which consist of more than 300 classes and have more than 6,000 methods and functions. The software runs on platforms that QT supports including Windows. The PyQT4 modules include the QTCore which contains the basis of non-GUI classes like the event look and the signal and slot mechanism of QT, another module would be the QTGui which contains almost all of the GUI classes including tree and list classes and provides a 2D cancass widget, the QTHelp module has classes for creating and viewing documentation that are searchable through a combination of online help and PyQT applications. Other modules include the QTNetwork which has classes for writing UDP and TCP client servers and for implementing FTP and HTTP clients which also supports DNS lookups, the QTOpenGL module allows the use of OpenGL for rendering 3D graphics in PyQT applications. These are only some of the modules that are available for the PyQT4 modules. Others are the QtDBus, QtDeclarative, QtScript, QtSql, QtSvg, QtTest, QtWebKit, QtXml, QtXmlPatterns, phonon, QtMultimedia, QtAssistant, QtDesigner, QAxContainer, Qt module, DBus support and the uic module.

slovo varování

Dávejte pozor, abyste přejmenovat příponu na .qrc soubory, nebo jiné soubory. To se nezmění typ souboru. Pouze speciální konverzní software může změnit soubor z jednoho typu souboru do druhého.

Co je příponu souboru?

Přípona souboru je sada tří nebo čtyř postav na konci souboru, v tomto případě, .qrc. Přípony souborů řeknu, jaký typ souboru je to, a řekni Windows jaké programy lze otevřít. Windows často spojuje výchozí program pro každou příponu souboru, takže při poklepání na soubor, program se spustí automaticky. Když tento program je již na vašem počítači, můžete občas se vyskytne chyba při pokusu otevřít příslušný soubor.
FIX .qrc CHYBA PŘIDRUŽENÍ SOUBORŮ

Najděte a opravte chyby rozšíření souborů, problémy s registrem a obnovte optimální výkon počítače rychle, snadno a bezpečně.

Snaž se Registry Reviver® Volný, uvolnit.

Začátek ke stažení

zanechat komentář

Oprava souboru .qrc File Extension now
Najděte a opravte chyby přidružení souborů, které brání otevření tohoto typu souboru v počítači.
Spusťte Fix Now
Instalovat Registry Reviver®
Registry Reviver
Jsi si jistá?
Opravit problémy s příponou souboru na vašem PC.

Nainstalujte a zkuste Registry Reviver pro Free!

Copyright © 2023 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Podmínky použití | Soukromí | Cookies
následujte nás
Letní výprodej!
Sleva až 40%

na balíček Premium Suite plus get Parallels Toolbox VOLNÝ, UVOLNIT!

Uložit
40
%