เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

หาคำตอบจากเรา
ชุมชนของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

จดหมาย Outlook ไม่ทำงาน ดูเหมือนปัญหาบางอย่างกับการตั้งค่า


ถามโดย
Suman Rani
2018/12/17 19:28
0 ไม่ชอบมัน
ความเร็วอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบและมีเพียง Outlook แสดงอีเมลเท่านั้น
ระบบปฏิบัติการ:
Windows 8
ตอบคำถามนี้
คำตอบที่ดีที่สุด

 
ตอบโดย
Lokesh Yadav
2018/12/19 13:55
สวัสดีสุมาน

คุณควรลองตรวจสอบก่อนว่าคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ หากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ให้ไปที่วิธีที่ 1 เพื่อสร้างโปรไฟล์อีเมลใหม่

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี่อาจเป็นสาเหตุที่คุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ คุณอาจต้องการติดต่อ ISP ของคุณ หลังจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณได้รับการกู้คืนแล้วลองส่งอีเมลถึงตัวคุณเองเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากคุณยังไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้หลังจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณได้รับการกู้คืนแล้วให้ไปที่วิธีที่ 1

วิธีที่ 1: สร้างโปรไฟล์อีเมลใหม่

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมาย

 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์ตัวควบคุมในกล่องเปิดแล้วคลิกตกลง
 2. ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows XP:

   ถ้าคุณอยู่ในมุมมองประเภทคลิกบัญชีผู้ใช้แล้วคลิกจดหมาย

   ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในมุมมองประเภทให้คลิกสองครั้งที่จดหมาย
  • Windows Vista:

   คลิกบัญชีผู้ใช้แล้วคลิกจดหมาย
 3. กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมายจะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มตัวช่วยสร้างโปรไฟล์ใหม่

 1. คลิกแสดงโปรไฟล์
 2. คลิกเพิ่มเพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างโปรไฟล์ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: สร้างโปรไฟล์

 1. ในกล่องชื่อโปรไฟล์พิมพ์ทดสอบแล้วคลิกตกลงเพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์อีเมลใหม่
 2. ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ:
  • Microsoft Office Outlook 2010
   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
   2. คลิกถัดไป
   3. บนหน้าเลือกบริการคลิกอีเมลทางอินเทอร์เน็ต
   4. คลิกถัดไป
   5. กรอกข้อมูลลงในกล่องในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอีเมลอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าประเภทบัญชีถูกตั้งค่าเป็น POP3

    หมายเหตุป้อนข้อมูลจาก ISP ของคุณหรือจากผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
   6. คลิกถัดไปทำตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าบัญชีของคุณแล้วคลิกเสร็จสิ้น
   7. โปรไฟล์ใหม่ของคุณถูกสร้างขึ้น ไปที่ขั้นตอนที่ 4
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
   2. คลิกถัดไป
   3. บนหน้าเลือกบริการอีเมลคลิกอีเมลอินเทอร์เน็ต
   4. คลิกถัดไป
   5. กรอกข้อมูลลงในกล่องในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอีเมลอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าประเภทบัญชีถูกตั้งค่าเป็น POP3

    หมายเหตุป้อนข้อมูลจาก ISP ของคุณหรือจากผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
   6. คลิกถัดไปทำตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าบัญชีของคุณแล้วคลิกเสร็จสิ้น
   7. โปรไฟล์ใหม่ของคุณถูกสร้างขึ้น ไปที่ขั้นตอนที่ 4
  • Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้า
   1. คลิกเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่
   2. คลิกถัดไป
   3. คลิก POP3
   4. คลิกถัดไป
   5. กรอกข้อมูลลงในกล่องในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอีเมลอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าประเภทบัญชีถูกตั้งค่าเป็น POP3

    หมายเหตุป้อนข้อมูลจาก ISP ของคุณหรือจากผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
   6. คลิกถัดไป
   7. คลิกเสร็จสิ้น
   8. โปรไฟล์ใหม่ของคุณถูกสร้างขึ้น ไปที่ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้น

 1. ในกล่องโต้ตอบจดหมายภายใต้กล่องเมื่อเริ่ม Microsoft Outlook ให้ใช้โปรไฟล์นี้คลิกเพื่อเลือกโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3
 2. คลิกตกลง
 3. ใช้ Outlook เพื่อส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง

  หากคุณได้รับอีเมลสำเร็จแสดงว่าคุณได้ทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

  หากคุณไม่ได้รับอีเมลการสร้างโปรไฟล์ใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ลองวิธีที่ 2

  หมายเหตุถ้าคุณใช้เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโชคไม่ดีบทความนี้จะไม่สามารถช่วยคุณได้เพิ่มเติม อ้างถึงส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม
วิธีที่ 2: ตั้งค่า TCP / IP เป็นโปรโตคอลเริ่มต้น
หากการสร้างโปรไฟล์ใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ TCP / IP อาจไม่ได้รับการตั้งค่าเป็นโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า TCP / IP เป็นโปรโตคอลเริ่มต้นของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย

 1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows XP หรือ Windows 2000: คลิกเริ่มแล้วคลิกเรียกใช้
  • Windows Vista: คลิกเริ่ม
   ไอคอนหน้าต่าง .
 2. พิมพ์ ncpa.cpl แล้วกด Enter เพื่อเปิดหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่าย
 3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อของคุณกับอินเทอร์เน็ตแล้วคลิกคุณสมบัติ

  หมายเหตุหากมีการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งรายการปรากฏขึ้นในหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่ายการเชื่อมต่อที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตควรพูดว่า Connected หรือสิ่งที่คล้าย

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อใช้ TCP / IP

 1. บนแท็บทั่วไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Internet Protocol (TCP / IP) หากไม่ใช่ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Internet Protocol (TCP / IP)
 2. คลิกตกลง
 3. คลิกใช่หากคุณได้รับแจ้งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. ใช้ Outlook เพื่อส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง

  หากคุณได้รับอีเมลสำเร็จแสดงว่าคุณได้ทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

  หากคุณไม่ได้รับอีเมล แต่น่าเสียดายที่บทความนี้ไม่ได้ช่วยคุณ อ้างถึงส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม
ฉันหวังว่านี่จะช่วยได้.

ความนับถือ,
Lokesh


ยกเลิก

ไม่มีคำตอบที่ยัง

ยินดีต้อนรับสู่ Reviversoft Answers
คำตอบของ ReviverSoft เป็นสถานที่ที่จะถามคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและมีมันตอบโดยชุมชนผู้เชี่ยวชาญ
โพสต์คำถามของคุณ
ถามคำถามของคุณไปยังชุมชนในขณะนี้
คำถามที่คล้ายกัน
เมื่อฉันเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกกับแจ็คก็ไม่ได้ทำงาน ฉันสามารถดูได้ใน "เสียง" แท็บ แต่อยู่ในระดับที่ต่ำมาก ฉันได้พยายามหลายไมโครโฟน
คำตอบ VIEW
40
แสดงคำถามเต็ม
ฉันเก็บรับหน้าจอสีฟ้าที่มีข้อความข้อผิดพลาดความล้มเหลวของรัฐไดร์เวอร์พาวเวอร์แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันจะเริ่มต้นใหม่ ผมพบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณและมันไม่ได้เกิดขึ้นอีก ฉันเพิ่งซื้อป้องกันไวรัส (Kaspersky) และตอนนี้ก็จะทำมันอีกครั้ง มันน่าผิดหวังมาก คอมพิวเตอร์ของฉันเป็นเพียง 6 เดือนเก่า มันเป็นสก์ท็อป Asus
คำตอบ VIEW
8
แสดงคำถามเต็ม
มีปัญหากับพีซีของคุณหรือไม่?
ทำการสแกนพีซีฟรีโดยใช้ Driver Reviver ตอนนี้
ดาวน์โหลด
เริ่มการสแกนฟรี