403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded403 User Rate Limit Exceeded สิ่งใดที่ปัญหาสตรีของฉันหมายความว่าอย่างไร 403 User Rate Limit Exceeded
ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%
เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

สิ่งใดที่ปัญหาสตรีของฉันหมายความว่าอย่างไรWhat do my registry problems mean?

Registry Reviver ด​​ำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและทั่วถึงของรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบุปัญหาสามารถนำไปสู่​​ปัญหาต่างๆเช่นการชะลอตัวครั้งบูตเครื่องคอมพิวเตอร์, ปัญหาด้านประสิทธิภาพเกิดปัญหาซอฟแวร์และความไม่แน่นอนของระบบทั่วไป

ดังนั้น Registry Reviver สิ่งที่ไม่ได้สแกนหาและสิ่งที่มันไม่ได้หมายความว่าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เส้นทาง App
มันคืออะไร? โฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับบางโปรแกรมจะถูกบันทึกไว้ในรีจิสทรี นี้จะช่วยให้โปรแกรมเหล่านี้จะเริ่มต้นผ่านโต้ตอบเรียกใช้โดยไม่ต้องป้อนเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ที่สมบูรณ์ Reviver Registry จะระบุการอ้างอิงกำพร้าที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปและปลอดภัยลบการอ้างอิงเหล่านั้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรโปรแกรมซ่อมแซมเส้นทางที่ใช้สำหรับการบำรุงรักษารีจิสทรี การระบุและการกำจัดของเส้นทางดังกล่าวต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะต่ำถึงปานกลาง

ผู้ใช้โฟลเดอร์เชลล์
อะไรคือสิ่งที่มันได้หรือไม่ผู้ใช้โฟลเดอร์เชลล์คีย์ย่อยเก็บเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ Windows Explorer สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ Reviver รีจิสทรีจะระบุว่าโฟลเดอร์อยู่และลบการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ Windows อาจจะสามารถซ่อมแซมโฟลเดอร์ที่เหมาะสม

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร? ซ่อมแซมผู้ใช้โฟลเดอร์เชลล์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการบำรุงรักษาโฟลเดอร์ที่ถูกต้องและการอ้างอิงใน Windows การระบุและการซ่อมแซมโฟลเดอร์ดังกล่าวต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะต่ำถึงปานกลาง

แบบอักษร
มันคืออะไร? แบบอักษรที่มีการติดตั้งใน Windows มีการลงทะเบียนในส่วนที่พิเศษของรีจิสทรีและถ้าตัวอักษรที่ขาดหายไปหรือมีการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกิดปัญหา Reviver Registry จะระบุปัญหากับแบบอักษรและปลอดภัยลบการอ้างอิงที่หายไปหรือกำพร้าใด ๆ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขเป็น Windows ไม่ประสบความสำเร็จจะพยายามที่จะโหลดแบบอักษรที่สอดคล้องกันทุกครั้งที่มีการร้องขอโดยการประยุกต์ใช้ การระบุและการซ่อมแซมของการอ้างอิงตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องหรือกำพร้าต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะต่ำถึงปานกลาง

ข้อมูลช่วยเหลือไฟล์
มันคืออะไร? รีจิสทรีมีข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ไฟล์ความช่วยเหลือสำหรับโปรแกรมของคุณจะถูกบันทึกไว้ ถ้าไฟล์ความช่วยเหลือที่ได้รับการลบหรือย้ายนี้อาจทำให้เกิดปัญหา Reviver Registry จะระบุไม่ถูกต้องหรือความช่วยเหลือเด็กกำพร้าอ้างอิงไฟล์และลบออกอย่างปลอดภัย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขเป็น Windows ไม่ประสบความสำเร็จจะพยายามที่จะโหลดไฟล์ช่วยเหลือที่สอดคล้องทุกครั้งที่มีการร้องขอโดยการประยุกต์ใช้ การระบุและการซ่อมแซมความช่วยเหลืออ้างอิงไฟล์ไม่ถูกต้องหรือกำพร้าต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะต่ำถึงปานกลาง

Windows Startup รายการ
มันคืออะไร? รีจิสทรีมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่มีกำหนดจะเปิดตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มต้นขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปการใช้งานบางอย่างอาจไม่ได้รับการถอนการติดตั้งอย่างถูกต้องและเพื่อให้ทิ้งร่องรอยของการอ้างอิงในรีจิสทรี Registry Reviver จะระบุหายไปหรือกำพร้าอ้างอิงเริ่มต้นและลบออกอย่างปลอดภัย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขเป็น Windows ไม่ประสบความสำเร็จจะพยายามที่จะโหลดแอพลิเคชันเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์จะรีบูตทุก การระบุและการซ่อมแซมของการอ้างอิงการเริ่มต้นไม่ถูกต้องหรือกำพร้าต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะมีขนาดกลางถึงสูง

ถอนการติดตั้งคอมเมนต์
มันคืออะไร? รีจิสทรีมีข้อมูลเกี่ยวกับการที่มีการติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อเวลาผ่านไปการใช้งานบางอย่างอาจไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือถูกลบออกอย่างถูกต้องเมื่อถอนการติดตั้งและอื่น ๆ ทิ้งร่องรอยของการอ้างอิงในรีจิสทรี Reviver Registry จะระบุหายไปหรือกำพร้าอ้างอิงการประยุกต์ใช้การติดตั้งและลบออกอย่างปลอดภัย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร? ซ่อมแซมถอนการติดตั้งเข้าถูกนำมาใช้สำหรับการบำรุงรักษารีจิสทรีและสร้างความมั่นใจการอ้างอิงที่ถูกต้องของการใช้งานใน Windows Add / Remove รายการ การระบุและการกำจัดของรายการดังกล่าวต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะมีขนาดกลางถึงสูง

DLL ที่ใช้ร่วมกัน
มันคืออะไร? รีจิสทรีมีการอ้างอิงไปยังแฟ้มและห้องสมุดโปรแกรม (DLL) ที่ใช้โดยหนึ่งหรือโปรแกรมเพิ่มเติม ถ้าไฟล์เหล่านี้ได้รับการย้ายหรือลบการอ้างอิงเหล่านี้อาจจะไม่ถูกต้อง Registry Reviver จะระบุที่หายไปหรือกำพร้าอ้างอิง DLL และลบออกอย่างปลอดภัย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร? ซ่อมแซม DLL ที่ถูกนำมาใช้สำหรับการบำรุงรักษารีจิสทรีและทำให้มั่นใจว่าไม่ถูกต้องหรือกำพร้าอ้างอิง DLL จะถูกลบออกได้อย่างปลอดภัย การระบุและการซ่อมแซมอ้างอิง DLL ไม่ถูกต้องหรือกำพร้าต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะมีขนาดกลางถึงสูง

สมาคมไฟล์
มันคืออะไร? ร่วมงานรูปแบบไฟล์หนึ่งหรือมากกว่านามสกุลไฟล์เช่น .txt .doc หรือมีข้อมูลเช่นสิ่งที่โปรแกรมจะใช้ในการเปิดไฟล์และสิ่งที่ไอคอนจะใช้ในการแสดงแฟ้มใน Explorer ที่ Reviver Registry จะระบุประเภทไฟล์ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องและลบการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ Windows อาจจะสามารถซ่อมแซมการอ้างอิงถึงสมาคมที่ถูกต้อง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรซ่อมสัมพันธ์ของแฟ้มช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์ประเภทและสมาคมโปรแกรมและประสบความสำเร็จเปิดไฟล์ การระบุและการซ่อมแซมความสัมพันธ์ของแฟ้มไม่ถูกต้องหรือกำพร้าต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะมีขนาดกลางถึงสูง

ทางลัดโปรแกรม
มันคืออะไร? ลัดสามารถพบได้ในหลายสถานที่ใน Windows เช่นบนเดสก์ทอปและโฟลเดอร์อื่น ๆ และมีการใช้ตามปกติได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงโปรแกรมเอกสารและโฟลเดอร์ ทางลัดที่จะกลายเป็นวัตถุที่ไม่ถูกต้องเมื่อพวกเขาจะชี้ไปที่จะถูกย้ายหรือลบ Reviver Registry จะระบุหายไปหรือการอ้างอิงทางลัดเหลือและลบออกอย่างปลอดภัย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร? ซ่อมแซมโปรแกรมทางลัดเพื่อให้แน่ใจว่าการอ้างอิงที่ถูกต้องของทางลัดและการกำจัดของรายการที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยในโฟลเดอร์หรือในเมนู Start การระบุและการกำจัดของรายการดังกล่าวเป็นลำบากและใช้เวลานานและการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะมีขนาดกลางถึงสูง

com / ActiveX
มันคืออะไร? โปรแกรมของ Windows ประกอบด้วยจำนวนมากของแต่ละองค์ประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในพื้นที่ ActiveX และ COM ของสตรีที่จะมีการเข้าถึงโดยโปรแกรมที่ติดตั้ง Registry Reviver จะระบุรายการไม่ถูกต้องสำหรับ COM / ActiveX วัตถุที่อ้างถึงไฟล์ที่ไม่อยู่และลบออก

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร? COM / ซ่อม ActiveX ที่ถูกนำมาใช้สำหรับการบำรุงรักษารีจิสทรีและสร้างความมั่นใจในการจัดการที่ดีขึ้นของระบบและส่วนประกอบของบุคคลที่สามและรุ่นนั้น ๆ การระบุและการกำจัดของเส้นทางดังกล่าวต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคและการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะมีขนาดกลางถึงสูง

สแกนลึก
มันคืออะไร? สแกนลึกไปในระดับลึกในการสแกนทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นโดยการสแกนทุกกลุ่มรีจิสทรีสำหรับการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องหรือกำพร้าถอนการติดตั้งที่ไม่ดีและ misconfigurations รีจิสทรีทั่วไป นี่คือการสแกนที่ครอบคลุมมากขึ้นที่จะใช้เวลานานกว่าการสแกนเริ่มต้น Registry Reviver ได้อย่างปลอดภัยจะซ่อมแซมปัญหาใด ๆ ที่ระบุ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรเนื่องจากลักษณะที่ครอบคลุมมากขึ้นของการสแกนลึกนับปัญหาจะมักจะสูงกว่า ผลกระทบที่จะสัมพันธ์กับปัญหาที่พบในพื้นที่การสแกนที่เกี่ยวข้อง การระบุและการกำจัดของปัญหาดังกล่าวคือลำบากและการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมักจะมีขนาดกลางถึงสูง

Was this post helpful?
Yes
Noไม่พบคำตอบของคุณหรือไม่
ถามคำถามต่อชุมชนของเราของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกและได้รับการตอบในเวลาที่ทุกคน
แก้ไขการแปล
เครื่องแปลภาษา (Google):
กำลังโหลด ...
คัดลอกไปแก้ไข
or ยกเลิก