เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.bln นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Golden Software
ประเภทไฟล์: Golden Software Blanking File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .bln. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .bln สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .bln ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .bln ไฟล์

เนื้อหาของไฟล์ BLN มีการใช้งานที่มีคุณสมบัติการเข้ารหัส ASCII และประกอบด้วยข้อมูลข้อความที่คั่นด้วยจุลภาค ชิ้นนี้ของข้อมูลข้อความถูกอ้างอิงโดยการแสดงและการทำแผนที่การใช้งานจำนวนมากที่พัฒนาโดยซอฟแวร์โกลเด้น เหล่านี้โปรแกรมซอฟแวร์โกลเด้นรวมถึงการประยุกต์ใช้อินเตอร์เนต Grapher และซอฟต์แวร์ MapViewer ขอบเขตของจุดและเส้นเป็นคำนิยามรูปหลายเหลี่ยมอาจจะเก็บไว้ในแฟ้ม BLN ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์การแสดงทองคำและการทำแผนที่เหล่านี้ เนื้อหาของไฟล์เหล่านี้ BLN นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการออกพื้นที่ตารางว่างในไฟล์แผนที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์โกลเด้น ตัวอย่างเช่นพื้นที่ในแผนที่เส้นจะไม่แสดงเส้นชั้นความสูงในภูมิภาคคอมพ์ออกกับการใช้งานของเนื้อหาที่เก็บไว้ในแฟ้ม BLN ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถติดตั้งในระบบ Microsoft Windows-based ของพวกเขาใช้งานเหล่านี้ซอฟแวร์โกลเด้นที่จะเริ่มใช้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในโปรแกรมเหล่านี้และสร้างเปิดหรือแก้ไขไฟล์เหล่านี้ BLN

วิธีการเปิด .bln ไฟล์

เปิดตัว .bln แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .bln แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .bln ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .bln ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .bln แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .bln ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .bln ไฟล์

Golden Software Grapher

Golden Software Grapher

Grapher is a graphing software that is ideal for business professionals, scientists and engineers. Grapher has numerous features including specialty graphs like box-whisker plots, stiff diagrams and ternary diagrams, each displaying in a unique way and with its own rules; 3DXYY graphs containing 2 variables in 3D view and 3DXYZ graphs that have 3 variables. You can create contour maps from a Surfer GRD file or a data file. They can be displayed over any interval or contour range. You can add color legend and color fill for the contours. You can make surface maps that display XYZ data in color filled smooth surface. You can display error bars for average value, population standard deviation, sample standard deviation or standard mean error. The Graph Wizard lets you create a graph using your customizable, default parameters. You can select, arrange, rename, edit and remove objects using the Object and Property Manager. You work on your data using worksheets. You can automate repetitive tasks by making your own scripts. Grapher supports numerous formats for your open data files, grid files such as contour and surface plots for your open grids and export plot grid data, import and export files and files saved as data.
Golden Software Voxler

Golden Software Voxler

Voxler is data visualization software that lets you customize your data into 3D images. You can create models to represent relationships across your data, and import data in multiple file formats. You can make video animation for your model, display your data in various colors and formats, select images and export data. Among Voxler’s features are height fields, clip planes, stream lines, isosurfaces, 3D borehole models, vector plots, axes, add light to a scene, volume rendering, scatter plots, volumetric computations and more computational operations, bounding box, contours, automation of your models and data, block models, ortho and oblique images, Network Manager, Property Manager, 3D gridding, capturing videos and printing, supported formats for import files including lattice data, point and well data and geometry data. Voxler runs on Windows XP, 7, Vista or higher platforms. It requires minimum 512MB RAM, 100MB hard disk space, video card with minimum resolution of 1024x768x16bit and OpenGL acceleration for your video driver.
Voxler

Voxler

Voxler is a three-dimensional visualization software excellent for geotechnical, dental and medical analysis. It is developed by Golden Software, Inc. to enables you combine data from plethora sources and create stunning graphics. It has a combination of various data sources, data isosurfaces, DEM height field surfaces, oblique image slices, contour maps and more. You can easily create a visually rich and interactive model from your raw and complex data and quickly evaluate, invegstigate, examine or visualize your model with its user friendly interface. The software requires Windows 2000, XP or higher operating system, Video card with 1024x768x16 bit color minimum resolution, and 256 MB minimum RAM, 100 MB of hard disks space to run the program. It is suggested to have more memory for large data sets. Voxler is suitable for geoscientists, environmental professionals, meteorologists, oceanologists, biologists, bio-technicians, medical professionals, engineers, research and development groups, geo-statisticians, seismologists and anyone.
Golden Software Grapher Windows

Golden Software Grapher Windows

Grapher software lets you create professional graphs for your publications, presentations, self-study or discussions with colleagues. You can create any of the 54 graph types, logarithmic or linear lines, bar charts, scatter, 2D or 3D graphs for your histograms, different types of polar plots like bar, rose, line and wind charts, specialty graph types including bubble plots, pie charts, box-whisker and hi-low-close plots. New features provided in Grapher 9 include 64-bit installation, Grapher goes international with its full Unicode support, bar chart clipping, ultimate data compatibility, labeling of all plots, moving any label, confidence plot clipping and fit curves, improved axis time/date, improved axis worksheet labels and enhanced legend for class scatter plot. Grapher runs on Windows XP SP2 or higher, Windows 7, Windows Vista or higher Windows platforms. It requires 100MB free hard disk space, minimum 512MB RAM but 1GB RAM is recommended and 1024x768x16bit [minimum] color monitor resolution.
Golden Software Didger Windows

Golden Software Didger Windows

Didger provides you with versatility, low cost and advanced features as a data conversion program for any GIS or mapping professional. You use Didger to convert maps, aerial photographs, graphs, well logs or other plotted information into a format that can be used with another software. It lets you create new maps or edit an existing map, image, drawing or data. Didger can digitize and calculate points, polygons [e.g. lake areas and watershed] and polylines [e.g. roads, streams, shorelines]. It can overlay data, vector and image files to make a complete map. It lets you handle large image files including import of MrSID files. Didger can support up to 256 data attributes for every object for your data control. You can format all objects on one layer. It provides versatile image calibration by manually entering coordinates or clicking on points in your project. Didger operates on Windows XP/Vista/2000/7. It requires 100MB free hard disk space, 512MB RAM, 1024x768x16bit color monitor resolution.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .bln ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .bln. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%