เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.pbk นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Microsoft/Adobe Systems
ประเภทไฟล์: Dial-Up Phone Book File/Pixel Bender Kernel File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .pbk. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .pbk สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .pbk ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .pbk ไฟล์

.pbk นามสกุลไฟล์เป็นที่รู้จักกันแบบ Dial-Up โทรศัพท์ไฟล์หนังสือสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไมโครซอฟท์ .pbk ไฟล์มีการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการ dial-up การเชื่อมต่อที่ถูกบันทึกไว้และเหล่านี้รวมถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับสายโทรศัพท์ ฯลฯ นามสกุลไฟล์ยังใช้เป็นโปรแกรมไฟล์ที่แอพลิเคชันพิกเซลประมาทเครื่องมือที่สร้างขึ้น . เครื่องมือพิกเซลเบนเดอร์เป็นที่รู้จักกันเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การสร้างตัวกรองภาพที่กำหนดเองที่ใช้สำหรับ Photoshop และโปรแกรมอื่น ๆ .pbk ไฟล์จะเรียกว่าไฟล์ที่นักพัฒนาและพวกเขามีแหล่งที่มาของโค้ดที่เขียนเข้ากันได้กับพิกเซลภาษาเคอร์เนลประมาท นอกเหนือจากประเภทไฟล์ these.pbk; ไฟล์นามสกุลนี้ยังใช้เป็น ElectraSoft ไฟล์สมุดโทรศัพท์โทรสารนั้น .pbk ไฟล์มีข้อมูลสมุดโทรศัพท์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยใช้แอพพลิเค ElectraSoft โทรสาร โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ .pbk นามสกุลไฟล์เป็น HP-95LX โทรศัพท์ไฟล์หนังสือ, โปรแกรม ARC เช่นเดียวกับไมโครซอฟท์ระยะไกลเข้าถึงสมุดโทรศัพท์

วิธีการเปิด .pbk ไฟล์

เปิดตัว .pbk แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .pbk แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .pbk ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .pbk ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .pbk แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .pbk ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .pbk ไฟล์

Microsoft Windows

Microsoft Windows

Microsoft Windows is a sequence of graphical interface operating systems developed, marketed, and sold by Microsoft Corporation. Some of its features are: (1) Windows Live - is a group of tools and software for Windows’ use. Users can have access to Windows Live by making a free account. This includes a chat client, networking tools, a movie maker and photo gallery, and email and Internet functions. A user can select to download and utilize all of these programs, or only download a selection of them depending on needs; (2) Windows Search - is a search function included with Windows that permits the user to search for files by name, date and file, text within a file in case user cannot remember the document name, and the entire computer. Windows Search is located in the start menu; (3) Windows Updates – this includes an automatic update feature with the purpose of keeping its operating system safe and up-to-date. Security updates are fixed with this feature to help protect against new risks as well as to apply any software updates and bug fixes. Users can set this feature to check for new updates and install them directly or turn off the automatic update feature and check for updates manually on their own; and (4) Windows Taskbar - is the central navigation tool for Windows. It includes the Start Menu, which allows users to open programs and features. It also includes a clock, calendar, and program icons for things such as usually utilized programs and updates. The taskbar and the items displayed in it are customizable. It is located at the bottom of the screen by default, but can be moved to the top or sides of the screen if the user chooses. The company launched an operating setting named Windows on November 20, 1985 as an add-on to MS-DOS in response to the rising interest in graphical user interfaces (GUIs). Microsoft Windows came to rule the world's personal computer market with over 90% market share, overtaking Mac OS, which had been introduced in 1984. The most recent client version of Windows is Windows 7; the most recent server version is Windows Server 2012; the most recent mobile version is Windows Phone 7.5.
Adobe Photoshop CS6 for Microsoft Windows

Adobe Photoshop CS6 for Microsoft Windows

Adobe Photoshop CS6 for Microsoft Windows is an image editing and managing software downloadable on Windows computers, namely Windows 7 (without SP and with SP1) and Windows XP with SP3. This software comes with new features and tools for easy, quick, fun and advanced editing of digital images. One feature that makes this program reliable for image editing is the Adobe Mercury Graphics Engine, which is an engine technology that provides faster and high quality performance. Content-Aware tools are new features designed for retouching images with ease as you can crop images without any effect, auto-correct blurriness or wide-angle lens curvatures, remove red eye, and adjust color balance like brightness and contrast. This image editor is also bundled with auto-recovery feature that can backup any unsaved images, Background Save option, Blur Gallery, Crop tool, video creation, and a whole lot more. With all these new improved features and a modern friendly-user interface, editing digital photos can never be so fun and easy without Photoshop CS6.
Adobe Photoshop CS6 for Mac

Adobe Photoshop CS6 for Mac

Adobe Photoshop CS6 for Mac is the version of “Creative Suite” image managing software designed exclusively for Mac computers, particularly Mac OS X v10.6 to 10.7 in 64-bit. This image editing program is bundled with a new set of features and tools, such as the Mercury Graphics Engine developed by the same company for fast and high quality image enhancing performance, Content-Aware features, intuitive re-imagined tools for movie designing, workflows, Blur Gallery, Crop tool and a whole lot more. The Adobe Mercury Graphics Engine functions in a way that it makes editing task easy and fast to complete. This also allows the sharing and migration of images with auto-recovery and Background Save options. The new Content-Aware tools are made for easy and controllable way of retouching or enhancing images that result in a more satisfied output. It basically lets any user to auto-correct images, crop them and correct wide angle lens curvatures.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .pbk ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .pbk. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%