เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.vbw นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Microsoft
ประเภทไฟล์: Visual Basic Workspace File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .vbw. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .vbw สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .vbw ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .vbw ไฟล์

แฟ้มพื้นที่ทำงาน V​​isual Basic เป็นไฟล์ที่ส่งออกโครงการมาตรฐานดำเนินการโดยซอฟแวร์ของ Visual Basic จากไมโครซอฟท์ รหัสที่มามาตรฐานการรวบรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของไมโครซอฟท์จะรวมอยู่ในแฟ้มพื้นที่ทำงานเหล่านี้ Visual Basic และข้อมูลรายละเอียดการเข้ารหัสยังเป็นกรรมสิทธิ์ของไมโครซอฟท์จะดำเนินการลงในแฟ้มพื้นที่ทำงาน V​​isual Basic เพื่อบัน​​ทึกเนื้อหาในรูปแบบไฟล์ VBW ข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้มพื้นที่ทำงาน V​​isual Basic รวมถึงรายละเอียดการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับไฟล์โปรแกรมอื่น ๆ และรูปแบบบูรณาการในโครงการ Visual Basic ซอฟแวร์ของ Visual Basic เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโปรแกรม Microsoft Windows แม้ว่าการพัฒนาและการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมนี้ได้ถูกยกเลิกโดยไมโครซอฟท์และในสถานที่ตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์ของ Microsoft Visual Studio ที่ติดอยู่กับ .vbw นามสกุลเหล่านี้ภาพแฟ้มพื้นที่ทำงานพื้นฐานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยภาพซอฟต์แวร์พื้นฐานซึ่งก็เชื่อมโยงแฟ้มนี้ไปยังไฟล์โปรแกรมอื่น ๆ รวมอยู่ในเนื้อหาเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ Visual Basic บันทึกโครงการ

วิธีการเปิด .vbw ไฟล์

เปิดตัว .vbw แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .vbw แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .vbw ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .vbw ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .vbw แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .vbw ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .vbw ไฟล์

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic

Visual Basic (VB) is an event-driven programming language and integrated development environment (IDE) from Microsoft for its COM programming model that was first released in 1991. Visual Basic is fairly easy to learn and use. Visual Basic was derived from Beginners All-purpose Symbolic Instructional Code (BASIC) and enables rapid application development (RAD) of graphical user interface (GUI) applications, and it can be used to create databases with Data Access Objects, Remote Data Objects, or ActiveX Data Objects. It can also generate ActiveX controls and objects. The language not only permits programmers to make simple GUI applications, but also to develop applications with more complex functionalities. Programming in VB is a combination of visually arranging components or controls on a form, specifying attributes and actions of those components, and writing additional lines of code for more functionality. Scripting languages like VBA and VBScript are similar, in terms of syntax, to Visual Basic, but perform differently. VB can generate executables (EXE files), ActiveX controls, or DLL files, but is mainly used to build up Windows applications and to interface database systems.
Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio is an integrated development environment (IDE) produced by Microsoft. It has a code editor that supports syntax highlighting and code completion using IntelliSense for not only variables, functions and methods but also language constructs like loops and queries; includes a debugger that works both as a source-level debugger and as a machine-level debugger; includes a host of visual designers to aid in the development of applications and other tools. Visual Studio permits developers to write extensions for Visual Studio to expand its capabilities. These extensions are linked to Visual Studio and extend its functionality. Extensions come in the form of macros, add-ins, and packages. Macros represent repeatable tasks and actions that developers can write programmatically for saving, replaying, and distributing; add-ins gives access to the Visual Studio object model and can interact with the IDE tools; and packages can create designers and other tools, as well as integrate other programming languages.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .vbw ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .vbw. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%