เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.vcf นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: N/A
ประเภทไฟล์: vCard File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .vcf. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .vcf สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .vcf ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .vcf ไฟล์

แฟ้ม vCard จะรวมกับข้อมูลรายละเอียดการเข้ารหัสที่ใช้สำหรับการจัดเก็บและรวบรวมรายละเอียดของรายชื่อของผู้ใช้ในแฟ้มบันทึกในรูปแบบ VCF เนื้อหาของแฟ้ม vCard อาจรวมถึงชื่อผู้ติดต่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน, โทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหมู่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรรวมอยู่ในรายการ cotnact ของผู้ใช้ ที่ติดอยู่กับ .vcf นามสกุลไฟล์ vCard เหล่านี้จะดำเนินการนอกจากนี้ยังมีข้อความและมาตรฐานการจัดรูปแบบไบนารีทำให้มันเป็นไปได้ที่จะแนบภาพดิจิตอลและเนื้อหามัลติมีเดียอื่น ๆ ในรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้ม vCard ฟิลด์ที่กำหนดเองนอกจากนี้ยังสามารถป้อนและที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อผู้ติดต่อในแฟ้ม vCard ไฟล์ vCard เหล่านี้ยังสามารถแนบมากับอีเมลเพื่อให้ผู้รับมีวิธีที่รวดเร็วและง่ายต่อการเพิ่มรายละเอียดการติดต่อที่เก็บไว้ในไฟล์ vCard กับหนังสือและรายชื่อผู้ติดต่อที่อยู่ของพวกเขา ใน Microsoft Windows Vista ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับปรุงรายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขาเก็บไว้ในแฟ้ม vCard โดยใช้โปรแกรม Windows รายชื่อโปรแกรมที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Vista การประยุกต์ใช้สมุดที่อยู่เป็นโปรแกรมที่รวมในแพลตฟอร์ม Mac ที่จะดำเนินการด้วยการสนับสนุนสำหรับการสร้างการเปิดและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแฟ้ม vCard เหล่านี้ การสนับสนุนสำหรับแฟ้ม vCard ถูกรวมยังเป็นอุปกรณ์ iPod และ iPhone

วิธีการเปิด .vcf ไฟล์

เปิดตัว .vcf แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .vcf แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .vcf ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .vcf ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .vcf แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .vcf ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .vcf ไฟล์

Microsoft Outlook Express

Microsoft Outlook Express

Outlook Express is an email and news client that is integrated with Internet Explorer versions 4.0 through 6.0. It is also bundled with a number of versions of Microsoft Windows, from Windows 98 to Windows Server 2003, and is available for Windows 3.x, Windows NT 3.51, Windows 95 and Mac OS 9. In Windows Vista, Outlook Express was outdated by Windows Mail, then again by Windows Live Mail as separate software in Windows 7. Microsoft Entourage, sold as part of Microsoft Office for Macintosh, has changed the Macintosh version. Outlook Express is a diverse application from Microsoft Office Outlook. The two programs do not share a common codebase, but do share a common architectural philosophy. The similar names lead many people to incorrectly conclusion that Outlook Express is a stripped-down version of Microsoft Office Outlook. Outlook Express utilizes the Windows Address Book to store contact information and incorporates tightly with it. On Windows XP, it also joins together with Windows Messenger.
Microsoft Windows Contacts

Microsoft Windows Contacts

Windows Contacts is a contact manager which is packed in Windows Vista and Windows 7, which replaced and retained most of the functionality of Windows Address Book, with an integration of Windows Mail. Windows Contacts uses a new XML-based schema format where each contact appears as an individual contact file, and can saved custom information including pictures. The file in a .wab format and the open standards, *.vcf (vCard) and *.csv (CSV) are also supported. Some uses of Windows Contacts are: a) it is implemented as a special folder in Windows Vista and Windows 7, b) it can import vCard, CSV, WAB and LDIF formats, c) it can export in vCard 2.1 and CSV formats, d) it can print contacts in Memo, Business Card, and Phone List formats, e) individual contacts can be quickly accessed from the Start menu search text box, f) Windows Live People, the contact manager for Windows Live Messenger and Windows Live Mail can saved its information in the Windows Contacts folder if the option to encrypt it is unchecked in Windows Live Messenger. At any time contacts in Messenger are updated, they'll be updated in Windows Contacts as well, and g) it exposes APIs for making new contacts, reading and writing in an existing contact, adding a "Label" in the form of a URI to a "Property" or a "Property" to a "Contact", API for matching devices with Windows Contacts.
QUALCOMM Eudora

QUALCOMM Eudora

Eudora is an email base client that works with IMAP, SMTP and POP3 protocols. S/MIME authentication, SSL and in Windows are supported as well for security processes. Qualcomm is the developer of this software since 1991. This has a webmail version that is eudoramail.com but creation of new accounts is not allowed anymore. In order to have Eudora in the users system it must be running with Mac OS X or Windows operating system. The Eudora version 8 is able to run for windows win2000, winxp, win2003, winvista, win7, Linux Kernel, MAC OS X 10.4 and older versions unlike version 7. The system should have the following necessities stated: (windows) 786 MB RAM or 256 MB (win2000), 52 MB HDD and Pentium 233 MHz processor (Macintosh) PowerPC G3, G4 or G5 processor, 200 MB HDD, and 256 MB RAM (Linux) 64 MB RAM, 52 MB HDD and Intel Pentium II and AMD K6 III 233 MHz processor. Eudora has improved some of its features such as the alert sounds, easy to find users interface and platform base on Thunderbird from Mozilla.
vCardExplorer

vCardExplorer

vCardExplorer is a VCF file displaying software that is downloadable on Mac OS X computers. It is developed by a developer named Daniel Kagemann. Moreover, this software does not require the opening of Address Book to display VCF files. It comes with hCards support with a changed window size for easy use. New versions are packed with improved and added features, which include transparent window on focus loss, short-cut cmd return for on top command, toolbar that can be shown or hidden through cmd-shift-t short-cut, and exportation of files as csv as the format for Gmail. Most of these added features are integrated on version 1.5 of vCardExplorer. The use of this particular software product is only for Mac OS X computers, specifically Mac OS X version 10.4 or higher versions, but with PPC or Intel processor. Version 1.3.2 has new bugfixes features to correct any errors with the encoding of files, missing photos in Address Book, as well as problems in user defaults. Icons and toolbars are customizable for convenient use of the application.
QUALCOMM Eudora for Mac

QUALCOMM Eudora for Mac

Qualcomm, the developer of Eudora (an email client), has continued improving the software that the company cooperated with Mozilla on the project Penelope. This is the also known as the Eudora version 8. The latest version works for MAC operating system (Mac OS X 10.4). If users are operating with 10.5 Leopard, configuring the sound setting of Eudora is a must whether what version of Eudora it is for this OS does not support the audio alerts of the software to avoid complications. It has a customized toolkit dialog that users can resize wherein the recipient tab is present. Filters auto naming of junk and attachments. Also, Eudora has an automatic reply to function and easier searching capabilities of emails. Eudora’s security system can support S/MIME authentication, in windows and SSL. This software can support these following email protocols: SMTP, POP3 and IMAP. To make Eudora work these minimum system requirements should be comply: 256 MB of RAM, 200 MB Hard disk drive space and PowerPC G3, G4, G5 or Intelx86 processor.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .vcf ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .vcf. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%