Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate. blisko

Rozszerzenie pliku Szukaj

.wps Rozszerzenie pliku

Twórca programu: Microsoft Corporation
Typ pliku: Microsoft Works Word Processor Document
Jesteś tu, bo masz plik, który ma rozszerzenie kończące się .wps. Pliki z rozszerzeniem .wps może być uruchomiony tylko przez niektóre aplikacje. Jest możliwe, że .wps plików są pliki z danymi, a nie dokumenty lub nośniki, co oznacza, że ​​nie powinno się w nie oglądać w ogóle.

to, co jest .wps plik?

Format WPS służy do plików wyjściowych edytorze tekstu Microsoft Works. Oznacza to pliki w wps rozszerzenia są dokumenty tekstowe, które mogą być utworzone, zapisane, przeglądane i zmieniane za pomocą programu Microsoft Works. Inne aplikacje, które mogą być używane do otwierania i przeglądać zawartość tych słów to WPS dokumentów Microsoft Word program słowo przetwarzania i 2010 z oprogramowania Microsoft Publisher 2010, podczas gdy użytkownicy Linuksa mogą zainstalować OxygenOffice Professional, do swoich systemów, aby otworzyć i wyświetlić ich wyniki WPS plików. Ponieważ te WPS pliki są dokumenty tekstowe, jego treść może mieć atrybuty formatowania tekstu, strona elementy układu, obiekty graficzne, takie jak zdjęcia, wykresy i tabele między innymi wykorzystywane do prezentacji dokumentów. Aby otworzyć plik WPS i przeglądać jego zawartość w systemie Mac, użytkownicy muszą zainstalować program Planamesa NeoOffice. Te WPS pliki, w szczególności jego treści, może być również eksportowane do innych formatów dokumentów Word obsługiwane przez aplikacje, które można otworzyć i wyświetlić zawartość .wps pliku. Sprzyja to bardziej wygodne i efektywne prezentacji dokumentu grupowej współpracy i wymiany danych pomiędzy użytkownikami różnych systemów i aplikacji do przetwarzania tekstu, ale dlatego, że WPS dokument nie może być realizowane z makr i innych opcji formatowania dostępnych w programie Microsoft Word, Microsoft zaniechanej wsparcia i rozwoju Microsoft Works Aplikacja w wersji 9 i wersji pakietu Microsoft Word 2010.

jak otworzyć .wps plik?

Uruchom .wps plik, lub dowolny inny plik na komputerze, klikając dwukrotnie go. Jeśli Twoje skojarzenia plików są ustawione prawidłowo, aplikacja, która jest przeznaczona, aby otworzyć .wps Plik będzie go otworzyć. Jest to możliwe, może być konieczne, aby pobrać lub zakupić prawidłowego stosowania. Możliwe jest również, że masz poprawną aplikację na komputerze, ale .wps pliki nie są jeszcze połączone ze sobą. W tym przypadku, przy próbie otwarcia .wps plik, można powiedzieć aplikacji systemu Windows, który jest właściwa dla tego pliku. Od tego czasu, otwierając .wps Plik zostanie otwarty prawidłowego stosowania. Kliknij tutaj, aby naprawić błędy stowarzyszeniu wps plików

aplikacje, które otwierają .wps plik

Microsoft Works

Microsoft Works

Microsoft Works is incorporated package software that was developed by Microsoft. It is less expensive, smaller, and has fewer features than Microsoft Office or other office suites. Its central functionality includes a word processor, a spreadsheet and a database management system. Newer versions have a calendar application and a dictionary while older versions included a terminal emulator. Files with WPS extension is utilized for output files of the Microsoft Works word processing application. These files are classified as text documents that can be created, saved, viewed and edited using the Microsoft Works program. Microsoft Word 2010, Microsoft Publisher 2010, Planamesa NeoOffice, and OxygenOffice Professional are some of the applications that are able to open and view the content of these WPS files. The contents of these WPS files can also be exported to other compatible word document formats. This promotes convenience and efficient document presentation, group collaboration and sharing between users of different systems and word processing applications; however, WPS document cannot be applied with macros and other formatting options available in Microsoft Word; so Microsoft discontinued support and development of the Microsoft Works application with its version 9 and the release of Microsoft Word 2010.
Microsoft Write

Microsoft Write

Microsoft Write (MS Write) software is a word processing application, created for earlier versions of Microsoft Windows, and has a new counterpart word processing program, the Microsoft WordPad, which is bundled with later versions of Microsoft Windows. It uses files with .wri extension as output files that are generated by the software. These files are word documents and MS Write can develop its visual presentation with the use of .wri documents where users are able to format and make layouts. Early versions of Microsoft Works application as a word processing software can be utilized to open and view the contents of .wri format. Other applications that are able to open and view .wri files are Corel WordPerfect Office X6 and some word and text editors for Microsoft Windows based system, such as Microsoft Word 2010, Microsoft Notepad, and Planamesa NeoOffice application or the so called Microsoft Word 2011 in the Mac version.

Słowo ostrzeżenia

Uważaj, aby nie zmienić nazwę rozszerzenia na .wps plików, ani żadnych innych plików. To nie będzie zmienić typ pliku. Tylko specjalne oprogramowanie do konwersji można zmienić plik z jednego pliku do drugiego.

co to jest rozszerzenie pliku?

Rozszerzenie pliku to zestaw trzech lub czterech znaków na końcu nazwy pliku, w tym przypadku, .wps. Rozszerzenia powiedzieć, jaki typ pliku jest to, i powiedz programy systemu Windows, co może go otworzyć. Okna często kojarzy program domyślny dla każdego rozszerzenia pliku, tak, że po dwukrotnym kliknięciu pliku, program uruchomi się automatycznie. Gdy program nie jest już na komputerze, można czasami pojawia się błąd przy próbie otwarcia pliku skojarzonego.

komentarza

Registry Reviver
Jesteś pewny?
Napraw problemy z rozszerzeniami plików na komputerze.

Zainstaluj i wypróbuj Registry Reviver dla Free!

Copyright © 2022 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki korzystania | Prywatność | Cookies
śledź nas
Letnia wyprzedaż!
Do 40% zniżki

na pakiet Premium Suite plus get Parallels Toolbox WOLNY!

Zapisać
40
%