ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%
เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

Windows Defender ไม่สามารถเริ่มต้น 0x800106ba?Windows Defender Failed to Initialize 0x800106ba?

คุณได้รับข้อผิดพลาด “Windows Defender แอปพลิเคชันไม่สามารถเริ่มต้น 0x800106ba” ได้หรือไม่? Windows Defender สามารถล้มเหลวหากมีการแทรกแซงจากแอพพลิเคชั่นความปลอดภัยอื่นเนื่องจากตัว Defender หยุดทำงานหรือเนื่องจากคอมโพเนนต์เสียหาย ลองใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อให้ Defender ทำงานได้อีกครั้ง

ตรวจสอบว่าคุณมีการแทรกแซงซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

คุณได้ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม่? หากคุณมีแอพพลิเคชันด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ทำงานควบคู่กับ Defender คุณอาจเห็นความขัดแย้งกันเมื่อทั้งสองโปรแกรมพยายามปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณในเวลาเดียวกัน
ถ้าคุณมีแอพพลิเคชันรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบอื่นอยู่คุณอาจต้องพิจารณาให้ปิด Defender
ถ้าคุณไม่มีการแทรกแซงโปรแกรมรักษาความปลอดภัยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ตรวจสอบ Windows Defender

ขั้นตอนที่หนึ่ง : คลิก Start และพิมพ์ services.msc ใน Start Search Box กดปุ่มตกลง. ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเมื่อได้รับพร้อมท์

Windows Services
ดับเบิลคลิกที่บริการ “Windows Defender”

ขั้นตอนที่สอง : ดับเบิลคลิกที่บริการ “Windows Defender”
ขั้นตอนที่สาม : คลิกแท็บ “ทั่วไป” และตรวจสอบว่าประเภทการเริ่มต้นของคุณถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ ถ้าไม่ใช่ให้ตั้งค่าเป็นอัตโนมัติตอนนี้
ขั้นตอนที่สี่ : คลิก Start ใต้ “Service Status” เพื่อเริ่ม Windows Defender

2. ถอนการติดตั้งและติดตั้ง Defender

หากการตรวจสอบล้มเหลวเพื่อเรียกคืน Defender ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้ง Defender ใหม่นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
ขั้นตอนที่หนึ่ง : คลิก Start คลิก Run และพิมพ์ appwiz.cpl ในช่อง คลิกตกลง
ขั้นตอนที่สอง : คลิก Windows Defender แล้วคลิก Remove
ขั้นตอนที่สาม : ทำตามคำแนะนำเพื่อยกเลิกการติดตั้ง
ขั้นตอนที่สี่ : ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Defender ใหม่แล้ว ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งเพื่อให้การติดตั้งใหม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเสร็จแล้วให้เรียก Defender เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด

3. ลงทะเบียนแฟ้ม DLL

หากตรวจสอบหรือยกเลิกการติดตั้งและติดตั้ง Windows Defender ใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้คุณจะต้องลงทะเบียนไฟล์ DLL ที่เกี่ยวข้องกับ Defender

Run as administrator
คลิกขวาที่ CMD และคลิก “run as administrator” “

ขั้นตอนที่หนึ่ง : คลิก Start และพิมพ์ cmd ใน Start Search Box คลิกขวา CMD เมื่อมีการระบุไว้ คลิก “เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ”
ขั้นตอนที่สอง : พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงใน Command Prompt ของคุณกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง
regsvr32 atl.dll
regsvr32 wuapi.dll
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 mssip32.dll
ขั้นตอนที่สาม : ปิด Command Prompt และเรียกใช้ Windows Defender
ขั้นตอนที่สี่ : ไปที่แท็บ “สิทธิ์” และคลิก “แก้ไข” จากนั้นคลิก “เพิ่ม”
สำหรับ “ป้อนชื่ออ็อบเจ็กต์เพื่อเลือก” พิมพ์ใน “ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง” และคลิกตกลง
ในหน้าต่างถัดไปคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายด้านบนสำหรับ “allow” และจะเติมข้อมูลให้ครบทั้งหมด
ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างซึ่งจะระบุว่า “ใช้สิทธิ์เหล่านี้กับวัตถุและ / หรือภาชนะบรรจุภายในคอนเทนเนอร์นี้เท่านั้น” คลิกตกลง
ขั้นตอนที่ห้า : ในหน้าต่างถัดไปคุณจะเห็น “ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง” ในรายการสิทธิ์ ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตน
หมายเหตุ: ถ้าคำเตือนของคุณอ่านว่า “Error Code 0x800106ba สิทธิ์การใช้งานระบบหมดอายุคำขอเข้าสู่ระบบของคุณถูกปฏิเสธ” แทนที่จะใช้งานไม่สามารถเริ่มต้นได้คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบผ่านทาง Fix it for Me ได้ หากไม่ได้ผลคุณสามารถลองแก้ไขข้อผิดพลาดการหมดอายุสัญญาอนุญาตด้วยวิธีเดียวกับที่แอปพลิเคชันผิดพลาด ข้อความทั้งสองมีความเสี่ยงโดยเฉพาะหลังจากที่คุณได้อัปเดต Defender แล้ว

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาแอพพลิเคชัน Defender แล้วคุณควรจะสามารถรันโปรแกรมโดยไม่มีข้อผิดพลาด หากคุณพบข้อผิดพลาดอีกครั้งกับการปรับปรุงในอนาคตของ Defender หรือศูนย์ปฏิบัติการของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อให้ Defender ได้รับและเรียกใช้อีกครั้ง

หากคุณยังมีปัญหาโปรดแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่าง

Was this post helpful?
Yes
Noไม่พบคำตอบของคุณหรือไม่
ถามคำถามต่อชุมชนของเราของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกและได้รับการตอบในเวลาที่ทุกคน

ปักหมุดบน Pinterest

แก้ไขการแปล
เครื่องแปลภาษา (Google):
กำลังโหลด ...
คัดลอกไปแก้ไข
or ยกเลิก