เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.epf นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Planit Software/Entrust Intelligence
ประเภทไฟล์: Edgecam Educational Part File/Entrust Entelligence
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .epf. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .epf สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .epf ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .epf ไฟล์

.epf นามสกุลไฟล์จะถูกใช้โดยความหลากหลายของการใช้งาน หนึ่งมันถูกใช้เป็นศึกษา EdgeCAM ไฟล์ส่วนประเด็นไฟล์ทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ EdgeCAM มีทั้งหมดในรูปแบบแฟ้มนี้ ในไฟล์ประเภทนี้; .epf จะใช้ในการบันทึกข้อมูลที่สามารถป้องกันผู้ใช้จากการดาวน์โหลดรุ่นของแฟ้มของซอฟต์แวร์ เมื่อไฟล์ EdgeCAM อยู่ใน .epf รูปแบบนี้หมายความว่าพวกเขาเป็นอย่างหมดจดเพื่อการศึกษา สองอย่างนี้จะถูกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงกับ Encapsulated PostScript ขัดแย้ง .epf ไฟล์ไฟล์ที่ใช้ในการบันทึกภาพหรือเอกสารที่สามารถฝังตัว สาม .epf นามสกุลไฟล์จะถูกใช้โดย Entrust ซอฟแวร์อัจฉริยะ ซอฟแวร์ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความปลอดภัยขณะที่มันถูกนำมาใช้ในรหัสดิจิทัล ข้อมูลหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลจะถูกบันทึกไว้ด้วย .epf นามสกุลไฟล์ สี่นามสกุลไฟล์นี้จะใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสำหรับ WebSphere สตูดิโอพัฒนาในเชิงพาณิชย์ และสุดท้ายไฟล์นามสกุลนี้ยังใช้เป็นชนิดของไฟล์อีเมลของ Microsoft Outlook ขัดแย้งข้อความอีเมลจาก Outlook จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดหรือทั้งหมดมี .epf นามสกุลไฟล์

วิธีการเปิด .epf ไฟล์

เปิดตัว .epf แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .epf แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .epf ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .epf ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .epf แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .epf ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .epf ไฟล์

EdgeCAM

EdgeCAM

Edgecam is a Computer Aided Manufacturing system (CAM), which is a system that usually works with Numerical controls. This provides the user with a toolpath generation with sophistication and is recommended for Mill-turning, milling, and Turning. EdgeCAM has many application concerning different fields such as EDGECAME Production Milling, EDgeCAM 4 and 5 Axis, EDGECAM Turning, EDGECAM Mill Turn, EDGECAM 3D Milling, EDGECAM Strategy Manager, EDGECAM Part Modeler, EDGECAM Waveform, EDGECAM Solid Machinist, EDGECAM Consultancy, EDGECAM MCS and EDGECAM Wire EDM. The minimum specification for the software to run is at least 32-bit or 64-bit Intel Pentium 4 processors 2GHz or higher, 2 GB for Windows Vista and Windows 7 and 4 GB for 64-bit systems. EDGECAM will need at least 10 GB of space from the Hard Drive, A graphics card with a minimum of 128 for Wireframe and 256 for Solid Model system, at least 1280 x 1024 screen resolution, Internet Explorer 6 or higher, Internet connection for the activation of the product.
Entrust Entelligence

Entrust Entelligence

Entrust Entelligence is a suite of applications in providing security to employees for efficient working, effective communications, improve compliance to regulations, and securely use products and services online. One of its suite of applications is the Security provider that provides management and organization to digital IDs automatically that secures an enterprise' capabilities and addressed security requirements from a single client-based solution. The user can also secure emails with various users outside your own messaging environment with its E-mail and E-Statement Encryption or Messaging Server by automatically encrypting emails before it is delivered to external recepients without requiring any additional desktop software or end-user action. The software's Group Share also helps addressing issues through provision of automatic, transparent and persistent encryption of sensitive data using its patented group key technology. And lastly, encryption and digital signatures for trusted third parties of Solo helps in securing exchange of data by allowing users to generate and exchange personal digital ID used in securing data exchange between Solo users and Entrust enterprise customers
IBM WebSphere Application Server for Microsoft Windows

IBM WebSphere Application Server for Microsoft Windows

IBM WebSphere Application Server is a program that enhances the delivery of applications through efficient operations, reliability, control, security and developer productivity. It covers features such as application health management, intelligent routing, dynamic clustering, messaging infrastructure resiliency enhancements, enhanced detection and protection from memory leaks. Improved operations for WebSphere Application Server include WebSphere batch enhancements, selectable IBM Websphere SDK Java Tecnology V6.0 or V7.0 Edition support, Java V7.0 automatic resource management [ARM], bean security configuration in OSGi blueprint XML file, HPEL [high performance extensible logging] log viewer enhances filtering by using trace record extension and log, XCT [cross component trace], IBM support assistant data collector for improved troubleshooting and improved administrative audit options. For Windows 2000 and 2003 [32bit WebSphere Application Server], it requires AMD Opteron, Intel EM64T [32bit OS] or Intel Pentium at 500 MHz, at least 512MB or 1GB recommended memory, CD-ROM drive, at least 990MB free disk space to install the software including SDK.
IBM WebSphere Application Server for Linux

IBM WebSphere Application Server for Linux

The IBM WebSphere Application Server for Linux presents a Java-based program server on Linux with support for open standards like Web services such as UDDI and SOAP and [J2EE] Java 2 Enterprise Edition. This application speeds up the delivery of new services and applications for businesses to offer greater user experiences through innovative programs. Its Liberty Profile feature offers a simple, lightweight application server to increase developer productivity for application workloads. The fast restart time, small size and easy usability makes this feature handy for building OSGi, mobile and Web applications. Its Network Deployment offers utilization, autonomic health and utilization management for program environments. It features improved developer experience, security, control and operations, enhanced resiliency and intelligent management. It also highlights WAS migration of version to version and tool set for migration from other application servers, tooling bundles including RAD [Rational Application Developer] and Eclipse adapters, Mobile and Web 2.0 tool set to allow enterprise programs for mobile devices. Its integrated tools include WebSphere Application Server Developer Tools for Eclipse, Migration Toolkit and RAD [Rational Application Developer].
Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook

Microsoft Outlook is available as a part of the Microsoft Office suite, and a personal information manager from Microsoft. The present version is Microsoft Office Outlook 2010 for Windows and Microsoft Office Outlook 2011 for Mac. Although frequently used primarily as an email application, it also includes a calendar, task manager, contact manager, note taking, a journal and Web browsing. It can be utilized as a stand-alone application, or can work with Microsoft Exchange Server and Microsoft SharePoint Server for many users in an organization, such as shared mailboxes and calendars, exchange public folders, SharePoint lists and meeting schedules. There are third-party add-on applications that integrate Outlook with electronic devices such as BlackBerry mobile phones and with other software like Office & Skype Internet communication. Developers can also make their own conventional software that works with Outlook and Office components using Microsoft Visual Studio. Moreover, Windows Mobile devices can synchronize almost all Outlook data to Outlook Mobile.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .epf ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .epf. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FIX .epf ข้อผิดพลาดของสมาคม ห้องสมุด

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แก้ไขส่วนขยายแฟ้ม. eepf ใน ขณะนี้
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®
Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%