เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.fft นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: IBM
ประเภทไฟล์: Final Form Text File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .fft. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .fft สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .fft ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .fft ไฟล์

นามสกุลไฟล์ FFT ที่ใช้สำหรับแบบฟอร์มแฟ้มข้อความสุดท้ายที่พัฒนาโดยไอบีเอ็ม วัตถุประสงค์คือเพื่อจัดรูปแบบข้อความที่ไม่ได้อีกต่อไปความสามารถในการปรับเปลี่ยนใด ๆ นี้ใช้กับทั้งข้อมูลกราฟิกและเอกสารข้อความ นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้ในการแก้ไขรูปแบบของส่วนท้ายของเอกสารข้อความส่วนหัวและหน้า รูปแบบ FFT ถูกนำมาใช้โดย IBM DisplayWrite DisplayWrite เป็นคำซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการใช้งานพีซีของไอบีเอ็ม ไฟล์เอกสารที่ใช้เป็น RFT หรือแก้ไขข้อความแบบฟอร์มและ DCA หรือเนื้อหาสถาปัตยกรรมเอกสารที่เป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรม โปรแกรมอื่นนอกจากนี้ยังได้รับการปล่อยตัวซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้และเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยกราฟิก รุ่นนี้ถูกเรียกว่า DisplayWrite/370 และยังคงใช้สำหรับ IBM zSeries คอมพิวเตอร์เมนเฟรม ระบบ DisplayWrite ไอบีเอ็มออกมาพร้อมกับรุ่นที่เป็นเครื่องคำไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลตามที่ได้รับการแนะนำในปี 1980 และใช้แผ่นดิสก์ในการจัดเก็บข้อมูลอื่น

วิธีการเปิด .fft ไฟล์

เปิดตัว .fft แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .fft แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .fft ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .fft ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .fft แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .fft ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .fft ไฟล์

IBM Rich Text Editor

IBM Rich Text Editor

Rich Text Editor is the default document editor in IBM Lotus Quickr application. It is a lightweight text-editing feature that productively functions for saving and editing of documents. The default key sequences used in Rich Text Editor are: [ctrl+shift+M] for lauch detached toolbar, [ctrl+shift+H] for launch help, [ctrl+shift+P] for lauch image insert, [ctrl+shift+G] for launch text color chooser, [ctrl+shift+J] for lauch background color chooser and [ctrl+shift+T] for launch table insert. These default key command sequences are configurable by the administrator. To customize the key commands, edit the file “KeySequences.properties” in the “quickr_server_root/shared/app/com/ibm/wps/odc/editors” directory. You have to restart your server for the changes to take effect after editing the commands. When saving a document you created using Rich Text Editor in Firefox browser, you should click OK when the warning window pops up with the message “Click OK to continue” to save the document. Do not click X. Some troubleshooting guidelines for using Rich Text Editor include Arabic language editing> the cursor goes to the left when pressing space key. Another is when Rich Text Editor is not the default text editor. For this, you have to configure a browser to launch an alternative text editing application automatically. Without configuration, you need to save the file to local computer for editing. Pop-up blockers prevent documents from being saved in the Rich Text Editor. You need to add the host site to your list of sites allowing pop-ups before opening the document in Rich Text Editor. There is a limitation with the Find and Replace function when using Rich Text Editor in Firefox browser. To Match whole words when searching for content is not available. It is only available in other browsers. When you are currently working on a document in Rich Text Editor and the server or browser abruptly closes, you may recover the file from the temporary storage if your document has already been saved previosuly. The path is similar to this: app_server_root\profiles\Profile_Name\temp\server_cell_name\server_type\odc\RichTextEditor.war\cds\Session_Id\Filename.ort
IBM OS/2

IBM OS/2

OS/2 is a computer operating systems series that is originally created by IBM and Microsoft. Later on, IBM developed it exclusively. It stands for Operating System/2 as part of the same release of generation change for IBM’s Personal System/2 [PS/2] second-generation line of personal computers. OS/2 is created as the successor in protected mode of PC-DOS. The basic system calls are modeled after MS DOS with names starting in Dos, and creating Family Mode programs is possible. Its text mode programs could work on both systems. Due to this characteristics, OS/2 is similar to Xenix, Unix and Windows NT in various ways. OS/2 is no longer supported by IBM market, and has been discontinued since December 31, 2006. Its technology includes a graphic system layer called Presentation Manager that manages fonts, windows and icons. It has the Workplace Shell [WPS] that is an object-oriented shell allowing you to perform traditional computing operations such as printers, file access, launching legacy applications, advanced object-oriented jobs using third-party and built-in application objects that made it an integrated shell version. Its SQM [System Object Model] represents folders, disks, program objects, files and printers that enables code to be available for sharing among applications with possibly different programming languages. Its document technology is called OpenDoc developed with Apple. It is no longer in development. Its Media Control Interface commands provides access to its multimedia functions. The last update with Netscape Navigator plug-ins supports MPEG files.
IBM Lotus Forms Viewer

IBM Lotus Forms Viewer

Lotus Forms Viewer is one of the products included in the Lotus Forms product suite. The two other products are Lotus Forms Designer and Lotus Forms Server. Lotus Forms product suite allows organizations to gather data through electronic forms and transmit that data to other systems. When the information is provided and is submitted for processing, the information will go through a workflow program, a database and any other type of process. Lotus Forms Viewer or the Viewer allows you to complete, view and submit forms. The Viewer ‘s role is to act as a browser plug-in for the client to view the form when they open it. It provides the user interface for you to fill out, open and save your electronic forms. The Viewer can be an independent application, that is, independent of other browsers. It is the interface that operates between other programs in your system such as databases and Web servers and XDFL forms.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .fft ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .fft. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%