เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.ofx นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: CheckFree, Intuit and Microsoft
ประเภทไฟล์: Open Financial Exchange File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .ofx. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .ofx สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .ofx ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .ofx ไฟล์

นามสกุลไฟล์ OFX เป็นที่รู้จักกันเปิดไฟล์แลกเปลี่ยนทางการเงินซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย CheckFree, ตรัสรู้และไมโครซอฟท์ในช่วงต้นปี 1997 มันเป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้สำหรับไฟล์ข้อมูลทางการเงินที่มีการทำธุรกรรมคำสั่งและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ มันถูกใช้เป็นรูปแบบเปิดสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างผู้ขายผู้บริโภคและระบบการเงิน มันแทนเปิดการเชื่อมต่อทางการเงินรูปแบบ (. ofc) ที่ใช้โดยไมโครซอฟท์เงิน จะสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเช่นผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารชำระค่าลงทุนและภาษีการดาวน์โหลดผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไฟล์นี้เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลโดยซอฟต์แวร์ทางการเงินรวมถึง Intuit Quicken ไมโครซอฟท์เงินและ GnuCash นี่คือเหตุผลที่ธนาคารหลายแห่งในสหรัฐช่วยให้ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลในการดาวน์โหลดบัญชีธนาคารของพวกเขาในรูปแบบ OFX โดยอัตโนมัติ OFX ใช้สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงซึ่งหมายความว่าจะเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ OFX ธนาคาร สำหรับผู้ใช้ Mac ไฟล์ OFX สามารถเปิดได้โดยใช้ GnuCash, Intuit Quicken ลี Moneydance เทคโนโลยีและแอปเปิ้ลเบอร์ สำหรับผู้ใช้ Microsoft Windows พวกเขาสามารถเปิดใช้ GnuCash, Sage Accpac, Microsoft Money, Intuit Quicken และเทคโนโลยีลี Moneydance สำหรับผู้ใช้ลินุกซ์ที่พวกเขาสามารถเปิดใช้ GnuCash ลีเทคโนโลยี Moneydance และ kmymoney

วิธีการเปิด .ofx ไฟล์

เปิดตัว .ofx แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .ofx แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .ofx ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .ofx ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .ofx แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .ofx ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .ofx ไฟล์

GnuCash for Mac

GnuCash for Mac

GnuCash is a free software for small business and personal financial accounting. It runs on GNU/Linux, Mac, Windows, BSD and Solaris. It enables you to track your stocks, bank accounts, expenses and income. It helps you to secure accurate reports and balanced books using professional principles in accounting. It highlights functions such as stocks, bonds, mutual fund accounts, double-entry accounting, reports, graphs, small-business accounting, import of OFX/QIF/HBCI, transaction matching, financial calculations and scheduled transactions. It main features are: 1. Double Entry> Each transaction debits one account and credits the others with an equal amount to ensure a balanced book. The difference between income and expenses is exactly equal to the sum of liabilities and assets. 2. Checkbook-Style Register> You enter financial details and transactions on your register [provided with an interface] such as common credit card and checking transactions, stocks, income and currency transactions. It can split transactions, mark a transaction as reconciled or cleared, autofill entered transactions, display multiple accounts on a single window register, summary bar to display account balance, customize options for style display and appearance. 3. Scheduled Transactions> You can set reminders for transactions on their due dates. You can postpone them with the GnuCash assistant without re-entering or canceling them before due date. 4. Graphs/Charts> You can graph your financial data as barchart, piechart or scatter plots. You can customize your financial reports such as portfolio valuation, profit & loss, balance sheet, etc. 5. Statement Reconciliation> You can compare the bank’s statement with the transactions in your account to track error with data entry or untracked transactions. 6. Expense/Income Accounts: You can categorize your cash flow. You can generate reports when you use this feature with the double-entry accounting and equity accounts. Advanced features of GnuCash include: 1. Small Business Accounting> simplify management of your small business with jobs, invoicing and bills payment, customer and vendor tracking, tax and billing terms; manage employee’s payroll with a receivables and payables account; budget management for your financial plans. 2. Multiple Currencies> use double-entry to fully balance currency flows between accounts. 3. Mutual Fund/Stock Portfolio> track stocks per account [individually] or in portfolio [a group of accounts]. 4. Online Stock/ Mutual Fund Quotes> update your pricing sources and portfolio with quotes from the Web. GnuCash has other features such as check printing in standard formats, transaction finder for you to locate a transaction using query dialogue, Home Banking Computer Information [HBCI] protocol support for statement download and bank transfers, data storage in XML format, SQL database storage using MySQL, PostgreSQL or SQLite3, a guided dialogue for loan payments and schedules.
Microsoft Money

Microsoft Money

Microsoft Money is the personal finance management software from Microsoft Corporation that preceded Microsoft Money Plus Sunset, which opens and edits files created by Money, but doesn't offer online support or web app services. Microsoft Money 2006, which was the final version before it was replaced, allowed its users to access their savings accounts through Internet banking. MS Money users created personal budgets, tracked their expenses, and balanced financial statements. It certainly needed Windows OS to function, but its 2000 to 2006 releases also worked compatibly with select Windows Mobile versions. Since Money Plus Sunset and its two editions are meant to replace Money Essentials and its related versions, they would have the same functions as their predecessors, except for the facility to import data files from non-US Money editions, to pay bills online, and to automatically download bank statements.
Moneysoft Money Manager

Moneysoft Money Manager

The Moneysoft Money Manager Software can be employed in Microsoft Windows based systems to open and view MM6 files. The Money Manager 6 file is kept in the MM6 format; it bears with the MM6 extension and is utilized by Money Manager personal and business finance software. These MM6 files are usually categorized as data files that have financial data such as investments, purchases, sales, and bank account information. These files are employed for saving personal and company data and generating reports. Money Manager 6 is the old version and the latest version is Money Manager 7 that uses MMM file extension. For instances of software upgrades from Money Manager 6 to 7, the user may copy the data files to \Documents\Money' folder, the default location for the new version. As of today, Money Manager 6 and other Moneysoft version 6 products are no longer operating under a Windows 7 64-bit environment.
Intuit Quicken 2013

Intuit Quicken 2013

Intuit Quicken 2013 is software designed as a handy tool for managing a user's finances. This accounting software is helpful in documenting, tracking and analyzing a user's financial transactions, expenses and credit bills. It is integrated with features that make it easy to use and is convenient for beginner users. This includes configurable connectivity settings to specific banks, which means users can instantly monitor their bank transactions and pay bills without going to their banks' websites. The software can also help in checking a user's spending history and can compare the same vis-à-vis user's earning capacity. There is likewise a Tax Center feature that helps in verifying a user's taxes, as well as a feature to remind a user about his or her bills by updates sent through email or text message. The software comes in various versions, such as Premiere, Deluxe, Rental Property Management and Home and Business, to best suit everyone’s financial management needs.
Reilly Technologies Moneydance

Reilly Technologies Moneydance

Reilly Technologies Moneydance is an application that is categorized as personal finance management software, and this program has versions that are integrated with support for Windows-based computers, Mac platforms and Linux systems. Online banking features are integrated into this software, allowing users to quickly and easily do their online banking transactions with many financial institutions around the globe while keeping their personal finance information secure and organized. Online and offline banking activities of users and corresponding transaction details can also be conveniently downloaded with this software. Numerical and statistical data, such as income details, expense reports, personal tax information and so on can be converted by Reilly Technologies Moneydance into easy to analyze graphs and charts. Reminders of payment schedules and other finance-related plans can also be entered into this software. Reilly Technologies Moneydance is also implemented with support for other third party personal finance management applications that are available in supported mobile systems.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .ofx ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .ofx. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FIX .ofx ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ สมัครสมาชิก FILE ASSOCIATION

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

ตอนนี้ Fix .ofx File Extension
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®
Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%